1. PHP / Говнокод #28369

  +1

  1. 1
  С днём программиста, питухи!

  И курицы.

  3_dar, 13 Сентября 2022

  Комментарии (17)
 2. PHP / Говнокод #28336

  +1

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  /**
     * @param string $login
     * @return User
     * @throws GuzzleException
     */
    public function getExternalUser(string $login):FreeIpaUser{
      return $this->UserFactory->createUser($login,$this->getUser($login));
    }

  1g0rbm, 16 Августа 2022

  Комментарии (4)
 3. PHP / Говнокод #28314

  −1

  1. 1
  За "PHP".

  DECAHTHblu_nemyx, 02 Августа 2022

  Комментарии (13)
 4. PHP / Говнокод #28262

  0

  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
  5. 05
  6. 06
  7. 07
  8. 08
  9. 09
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52
  53. 53
  54. 54
  55. 55
  56. 56
  57. 57
  58. 58
  59. 59
  60. 60
  61. 61
  62. 62
  63. 63
  64. 64
  65. 65
  66. 66
  67. 67
  68. 68
  69. 69
  70. 70
  71. 71
  72. 72
  function IntToDate2($x) {
  		$dd = $x*1;
  		$dd_Y = floor($dd/10000);
  		$dd_M = floor(($dd-($dd_Y*10000))/100);
  		$dd_D = $dd-($dd_Y*10000)-($dd_M*100);
  		if ($dd_M<10) $dd_M = "0".$dd_M;
  		if ($dd_D<10) $dd_D = "0".$dd_D;
  		$res = $dd_D.".".$dd_M.".".$dd_Y;
  		if ($dd == 0) $res = "";
  		return $res;
  	}
  
  	
  	function IntToDate($x) {
  		$year = substr( $x, 0, 4 );
  		$month = substr( $x, 4, 2 );  
  		$day = substr( $x, 6, 2 );
  		return $x == 0 ? '' : "$day.$month.$year";
  	}
  
  	
  	function DateToInt2($x) {
  		$dd = explode(".",$x);
  		if (count($dd)>2) {
  			$dd = $dd[0]*1+$dd[1]*100+$dd[2]*10000;
  		} else {
  			$dd = 0;
  		}
  		return $dd;
  	}
  
  	
  		function DateToInt($x) 
  	{
  	 $dd = explode('.',$x);
  	 if (count($dd)>2) 
  		$result = $dd[2].$dd[1].$dd[0];
  		else 
  		 $result = 0;
  
  	 return $result ;
  	}
  		
  		
  	function StrDate($x) {
  		global $MM_Name2;
  
  		$dd = $x*1;
  		$dd_Y = floor($dd/10000);
  		$dd_M = floor(($dd-($dd_Y*10000))/100);
  		$dd_D = $dd-($dd_Y*10000)-($dd_M*100);
  		if ($dd_D<10) $dd_D = "0".$dd_D;
  
  		return $dd_D." ".$MM_Name2[$dd_M]." ".$dd_Y;
  	}
  
  	function StrMonth($x) {
  		global $MM_Name;
  
  		$dd = $x*1;
  		$dd_Y = floor($dd/10000);
  		$dd_M = floor(($dd-($dd_Y*10000))/100);
  		$dd_D = $dd-($dd_Y*10000)-($dd_M*100);
  		if ($dd_D<10) $dd_D = "0".$dd_D;
  
  		return $MM_Name[$dd_M]." ".$dd_Y;
  	}
  
  	$theday = mktime (0,0,0,date("m") ,date("d") ,date("Y"));
  	$today_0=date("d.m.Y",$theday);
  	$today_1=date("d.m.Y",$theday+(1*86400));
  	$today_7=date("d.m.Y",$theday+(7*86400));

  kib0rg, 30 Июня 2022

  Комментарии (0)
 5. PHP / Говнокод #28261

  0

  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
  5. 05
  6. 06
  7. 07
  8. 08
  9. 09
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  $URL1 = "db_edit.php?db=$db&field=$field&id=".$row['ID']."&setchbx=0&value=";
  			$URL2 = "db_edit.php?db=$db&field=$field&id=".$row['ID']."&setchbx=1&value=";
  			$Name1 = $Name."_0_".$row['ID'];
  			$Name2 = $Name."_1_".$row['ID'];
  			$NamePP = $Name."_pp_".$row['ID'];
  
  			$values = $row[$field];
  			if ($values=="") $values ="0|";
  			$values = explode("|",$values);
  			$numval = count($values)-1;
  			$lastval = $values[$numval];
  			if ($lastval=="") $lastval = "##";
  			$lastval = explode("#",$lastval);			
  
  			$val = $lastval[2];
  			$sval = $val;
  			if ($val=="") $sval = "---";
  			if ($val=="") $val = $today_0;
  			$dvv = $val;
  			$val = explode(".",$val);
  
  			$bgcl = "#fff";
  			$bcl = "#fff";
  			if ($lastval[2]=="") {
  				$bgcl = "#fff";
  				$bcl = "#fff";
  			} else {
  				
  				if (DateToInt($today_7)>DateToInt($lastval[2])) $bgcl = "#fee";
  				if (DateToInt($today_7)>DateToInt($lastval[2])) $bcl = "#f44";
  				if (DateToInt($today_1)>DateToInt($lastval[2])) $bgcl = "#faa";
  				if (DateToInt($today_1)>DateToInt($lastval[2])) $bcl = "#f44";
  				if (DateToInt($today_0)>DateToInt($lastval[2])) $bgcl = "#f44";
  				if (DateToInt($today_0)>DateToInt($lastval[2])) $bcl = "#f44";
  			}
  			if ($values[0]=="1") {
  				$bgcl = "#afa";
  				$bcl = "#afa";
  			}

  kib0rg, 30 Июня 2022

  Комментарии (0)
 6. PHP / Говнокод #28151

  0

  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
  5. 05
  6. 06
  7. 07
  8. 08
  9. 09
  10. 10
  public function validate($mailAddress)
  {
    $this->mailAddress = $mailAddress;
    if($this->validateMailAddress()) {
      if ($this->checkMXRecord()) {
        throw new \Exception('Mail is valid');
      }
    }
    throw new \Exception('Mail is invalid');
  }

  pefigah572, 04 Мая 2022

  Комментарии (12)
 7. PHP / Говнокод #28133

  +1

  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
  5. 05
  6. 06
  7. 07
  8. 08
  9. 09
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52
  53. 53
  54. 54
  55. 55
  56. 56
  57. 57
  58. 58
  59. 59
  60. 60
  61. 61
  62. 62
  63. 63
  64. 64
  65. 65
  66. 66
  67. 67
  68. 68
  69. 69
  70. 70
  71. 71
  72. 72
  73. 73
  74. 74
  75. 75
  $ss_n = 0;
  			$ss_nf = 0;
  			$ss_f = 0;
  			$ss_n_pl = 0;
  			$ss_nf_pl = 0;
  			$ss_f_pl = 0;
  			$ids_count = count($ids);
  		for ($i=0;$i < $ids_count;$i++) {
  			$key = $w_dates[$z]."|1|".$ids[$i];
  			$ss_n += $w_n_s[$key]*1;
  			$ss_nf += $w_nf_s[$key]*1;
  			$ss_f += $w_f_s[$key]*1;
  			$key = $w_dates[$z]."|2|".$ids[$i];
  			$ss_n += $w_n_s[$key]*1;
  			$ss_nf += $w_nf_s[$key]*1;
  			$ss_f += $w_f_s[$key]*1;
  			$key = $w_dates[$z]."|3|".$ids[$i];
  			$ss_n += $w_n_s[$key]*1;
  			$ss_nf += $w_nf_s[$key]*1;
  			$ss_f += $w_f_s[$key]*1;
  		}
  		$ids_count = count($ids);
  		for ($i=0;$i < $ids_count;$i++) {
  			$key = $w_dates[$z]."|1|".$ids[$i];
  			$ss_n_pl = $ss_n_pl + $w_n_s_pl[$key]*1;
  			$ss_nf_pl = $ss_nf_pl + $w_nf_s_pl[$key]*1;
  			$ss_f_pl = $ss_f_pl + $w_f_s_pl[$key]*1;
  			$key = $w_dates[$z]."|2|".$ids[$i];
  			$ss_n_pl = $ss_n_pl + $w_n_s_pl[$key]*1;
  			$ss_nf_pl = $ss_nf_pl + $w_nf_s_pl[$key]*1;
  			$ss_f_pl = $ss_f_pl + $w_f_s_pl[$key]*1;
  			$key = $w_dates[$z]."|3|".$ids[$i];
  			$ss_n_pl = $ss_n_pl + $w_n_s_pl[$key]*1;
  			$ss_nf_pl = $ss_nf_pl + $w_nf_s_pl[$key]*1;
  			$ss_f_pl = $ss_f_pl + $w_f_s_pl[$key]*1;
  		}
  
  		echo "<td class='Field' rowspan='3' style='vertical-align: middle;'><b>".OutNF($ss_n,$ss_nf,$ss_f)."</b></td>\n";
  		echo "<td class='Field' rowspan='3' style='vertical-align: middle;'><b style='color:#aa0000;'>".OutNF($ss_n_pl,$ss_nf_pl,$ss_f_pl)."</b></td>\n";
  
  		echo "</tr><tr>";
  
  		////////////////////////////////////////////////////////////
  		echo "<td class='Field' width='40' style='vertical-align: middle;'><b>II</b></td>\n";
  			$s_n = 0;
  			$s_nf = 0;
  			$s_f = 0;
  			$s_n_pl = 0;
  			$s_nf_pl = 0;
  			$s_f_pl = 0;
  		for ($i=0;$i < count($ids);$i++) {
  			$key = $w_dates[$z]."|2|".$ids[$i];
  			$s_n = $s_n + $w_n_s[$key]*1;
  			$s_nf = $s_nf + $w_nf_s[$key]*1;
  			$s_f = $s_f + $w_f_s[$key]*1;
  			$s_n_pl = $s_n_pl + $w_n_s_pl[$key]*1;
  			$s_nf_pl = $s_nf_pl + $w_nf_s_pl[$key]*1;
  			$s_f_pl = $s_f_pl + $w_f_s_pl[$key]*1;
  			if ($edti_stat[$key]==1){
  				echo "<td class='Field'>".OutNF($w_n_s[$key],$w_nf_s[$key],$w_f_s[$key])."</td>\n";
  			}
  			if ($edti_stat[$key]==0){
  				$link_dat = explode("|", $key);
  				$link_dat2 = $link_dat[0];
  				$link_dat3 = $link_dat[1];
  				echo "<td class='Field'><a target='_bland' href='index.php?do=show&formid=64&p0=".$link_dat2."&p1=".$link_dat3."'><b style='color:#aa0000;'>".OutNF($w_n_s_pl[$key],$w_nf_s_pl[$key],$w_f_s_pl[$key])."</b></a></td>\n";
  			}
  		}
  		echo "<td class='Field'></td>\n";
  		echo "<td class='Field'><b>".OutNF($s_n,$s_nf,$s_f)."</b></td>\n";
  		echo "<td class='Field'></td>\n";
  		echo "<td class='Field'></td>\n";
  		echo "<td class='Field'><b style='color:#aa0000;'>".OutNF($s_n_pl,$s_nf_pl,$s_f_pl)."</b></td>\n";
  		echo "<td class='Field'></td>\n";
  		////////////////////////////////////////////////////////////

  kib0rg, 22 Апреля 2022

  Комментарии (1)
 8. PHP / Говнокод #28132

  0

  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
  5. 05
  6. 06
  7. 07
  8. 08
  9. 09
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52
  53. 53
  54. 54
  55. 55
  56. 56
  57. 57
  58. 58
  59. 59
  if ($arr_tbl_1[$key_1] !== $cur_vid){
  		$cur_vid_key = $key_1;
  		$cur_vid_w = $arr_tbl_1[$key_1];
  		$cur_v_ind = $cur_v_ind + 1;
  		while ($arr_tbl_1[$cur_vid_key] == $cur_vid_w){
  			$sum_cur_v_6 += (float)$arr_tbl_6[$cur_vid_key];
  			$sum_cur_v_7 += (float)$arr_tbl_7[$cur_vid_key];
  			$sum_cur_v_10 += (float)$arr_tbl_10[$cur_vid_key];
  			$cur_vid_key += 1;
  		}
  		if ($sum_cur_v_6==0) { $sum_cur_v_6_0 = 1;}else{ $sum_cur_v_6_0 = $sum_cur_v_6;}
  		if ($sum_cur_v_7==0) { $sum_cur_v_7_0 = 1;}else{ $sum_cur_v_7_0 = $sum_cur_v_7;}
  		if (strlen(substr(strstr($sum_cur_v_6, "."), 1))==0) { $tbl_1_6 = $sum_cur_v_6.".00";}
  		if (strlen(substr(strstr($sum_cur_v_6, "."), 1))==1) { $tbl_1_6 = $sum_cur_v_6."0";}
  		if (strlen(substr(strstr($sum_cur_v_6, "."), 1))==2) { $tbl_1_6 = $sum_cur_v_6;}
  		if (strlen(substr(strstr($sum_cur_v_6, "."), 1))>2) { $tbl_1_6 = number_format($sum_cur_v_6, 2, '.', '');}
  		if (strlen(substr(strstr($sum_cur_v_7, "."), 1))==0) { $tbl_1_7 = $sum_cur_v_7.".00";}
  		if (strlen(substr(strstr($sum_cur_v_7, "."), 1))==1) { $tbl_1_7 = $sum_cur_v_7."0";}
  		if (strlen(substr(strstr($sum_cur_v_7, "."), 1))==2) { $tbl_1_7 = $sum_cur_v_7;}
  		if (strlen(substr(strstr($sum_cur_v_7, "."), 1))>2) { $tbl_1_7 = number_format($sum_cur_v_7, 2, '.', '');}
  		if (strlen(substr(strstr(($sum_cur_v_6-$sum_cur_v_7), "."), 1))==0) { $tbl_1_8 = ($sum_cur_v_6-$sum_cur_v_7).".00";}
  		if (strlen(substr(strstr(($sum_cur_v_6-$sum_cur_v_7), "."), 1))==1) { $tbl_1_8 = ($sum_cur_v_6-$sum_cur_v_7)."0";}
  		if (strlen(substr(strstr(($sum_cur_v_6-$sum_cur_v_7), "."), 1))==2) { $tbl_1_8 = ($sum_cur_v_6-$sum_cur_v_7);}
  		if (strlen(substr(strstr(($sum_cur_v_6-$sum_cur_v_7), "."), 1))>2) { $tbl_1_8 = number_format(($sum_cur_v_6-$sum_cur_v_7), 2, '.', '');}
  		if (strlen(substr(strstr(($sum_cur_v_7/$sum_cur_v_6_0*100), "."), 1))==0) { $tbl_1_9 = ($sum_cur_v_7/$sum_cur_v_6_0*100).".00";}
  		if (strlen(substr(strstr(($sum_cur_v_7/$sum_cur_v_6_0*100), "."), 1))==1) { $tbl_1_9 = ($sum_cur_v_7/$sum_cur_v_6_0*100)."0";}
  		if (strlen(substr(strstr(($sum_cur_v_7/$sum_cur_v_6_0*100), "."), 1))==2) { $tbl_1_9 = ($sum_cur_v_7/$sum_cur_v_6_0*100);}
  		if (strlen(substr(strstr(($sum_cur_v_7/$sum_cur_v_6_0*100), "."), 1))>2) { $tbl_1_9 = number_format(($sum_cur_v_7/$sum_cur_v_6_0*100), 2, '.', '');}
  		if (strlen(substr(strstr($sum_cur_v_10, "."), 1))==0) { $tbl_1_10 = $sum_cur_v_10.".00";}
  		if (strlen(substr(strstr($sum_cur_v_10, "."), 1))==1) { $tbl_1_10 = $sum_cur_v_10."0";}
  		if (strlen(substr(strstr($sum_cur_v_10, "."), 1))==2) { $tbl_1_10 = $sum_cur_v_10;}
  		if (strlen(substr(strstr($sum_cur_v_10, "."), 1))>2) { $tbl_1_10 = number_format($sum_cur_v_10, 2, '.', '');}
  		if (strlen(substr(strstr(($sum_cur_v_10/$sum_cur_v_7_0), "."), 1))==0) { $tbl_1_11 = ($sum_cur_v_10/$sum_cur_v_7_0).".00";}
  		if (strlen(substr(strstr(($sum_cur_v_10/$sum_cur_v_7_0), "."), 1))==1) { $tbl_1_11 = ($sum_cur_v_10/$sum_cur_v_7_0)."0";}
  		if (strlen(substr(strstr(($sum_cur_v_10/$sum_cur_v_7_0), "."), 1))==2) { $tbl_1_11 = ($sum_cur_v_10/$sum_cur_v_7_0);}
  		if (strlen(substr(strstr(($sum_cur_v_10/$sum_cur_v_7_0), "."), 1))>2) { $tbl_1_11 = number_format(($sum_cur_v_10/$sum_cur_v_7_0), 2, '.', '');}
  		echo "<tr>
  		<td class='field' style='background:#CBDEF4;' colspan='5'><b class='not_tr' name='arr_tbl_1_".$cur_v_ind."' style='cursor:pointer; border:1px solid #000; border-radius:6px;' onclick='show_tr_1(this.getAttribute(\"name\"), this.getAttribute(\"class\"), this);'> + </b><b class='not_tr' name='arr_tbl_1_".$cur_v_ind."' style='display:none; cursor:pointer; border:1px solid #000; border-radius:6px;' onclick='show_tr_2(this.getAttribute(\"name\"), this.getAttribute(\"class\"), this);'> -  </b> ".$arr_tbl_1[$key_1]."</td>
  		<td name='max_numb_6' class='field' style='text-align:right; background:#CBDEF4;'>".$tbl_1_6."</td>
  		<td name='max_numb_7' class='field' style='text-align:right; background:#CBDEF4;'>".$tbl_1_7."</td>
  		<td name='max_numb_8' class='field' style='text-align:right; background:#CBDEF4;'>".$tbl_1_8."</td>
  		<td name='max_numb_9' class='field' style='text-align:right; background:#CBDEF4;'>".$tbl_1_9."</td>
  		<td name='max_numb_10' class='field' style='text-align:right; background:#CBDEF4;'>".$tbl_1_10."</td>
  		<td name='max_numb_11' class='field' style='text-align:right; background:#CBDEF4;'>".$tbl_1_11."</td>
  		</tr>";
  		$itog_sum_6 += $sum_cur_v_6;
  		$itog_sum_7 += $sum_cur_v_7;
  		$itog_sum_10 += $sum_cur_v_10;
  		
  		$tbl_1_6 = "";
  		$tbl_1_7 = "";
  		$tbl_1_8 = "";
  		$tbl_1_9 = "";
  		$tbl_1_10 = "";
  		$tbl_1_11 = "";
  		$sum_cur_v_6 = 0;
  		$sum_cur_v_7 = 0;
  		$sum_cur_v_10 = 0;
  	}

  kib0rg, 22 Апреля 2022

  Комментарии (1)
 9. PHP / Говнокод #28126

  0

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  $path = str_replace("\\", "/", __FILE__);
  $path = substr($path, 0, strlen($path) - strlen("/index.php"));
  include($path."/version.php");

  официальный гайд битрикса по установке модулей))
  https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=101&LESSON_ID=2902
  мне литерали плохо уже

  x3x3n0m0rph, 19 Апреля 2022

  Комментарии (0)
 10. PHP / Говнокод #28113

  0

  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
  5. 05
  6. 06
  7. 07
  8. 08
  9. 09
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52
  53. 53
  54. 54
  55. 55
  56. 56
  57. 57
  58. 58
  59. 59
  60. 60
  61. 61
  62. 62
  63. 63
  // Проверка активных ip-адресов
  $is_active = false;
  if ($dir = opendir($path_active)) {
    while (false !== ($filename = readdir($dir))) {
      // Выбирается ip + время активации этого ip
      if (preg_match('#^(\d{1,3}.\d{1,3}.\d{1,3}.\d{1,3})_(\d+)$#', $filename, $matches)) {
        if ($matches[2] >= time() - self::intervalSeconds) {
          if ($matches[1] == $ip_address) {
            $times = intval(trim(file_get_contents($path_active . $filename)));
            if ($times >= self::intervalTimes - 1) {
              touch($path_block . $filename);
              unlink($path_active . $filename);
            } else {
              file_put_contents($path_active . $filename, $times + 1);
            }
            $is_active = true;
          }
        } else {
          unlink($path_active . $filename);
        }
      }
    }
    closedir($dir);
  }
  
  // Проверка заблокированных ip-адресов
  $is_block = false;
  if ($dir = opendir($path_block)) {
    while (false !== ($filename = readdir($dir))) {
      // Выбирается ip + время блокировки этого ip
      if (preg_match('#^(\d{1,3}.\d{1,3}.\d{1,3}.\d{1,3})_(\d+)$#', $filename, $matches)) {
        if ($matches[2] >= time() - self::blockSeconds) {
          if ($matches[1] == $ip_address) {
            $is_block = true;
            $time_block = $matches[2] - (time() - self::blockSeconds) + 1;
          }
        } else {
          unlink($path_block . $filename);
        }
      }
    }
    closedir($dir);
  }
  
  // ip-адрес заблокирован
  if ($is_block) {
    header('HTTP/1.0 502 Bad Gateway');
    echo '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">';
    echo '<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">';
    echo '<head>';
    echo '<title>502 Bad Gateway</title>';
    echo '<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />';
    echo '</head>';
    echo '<body>';
    echo '<h1 style="text-align:center">502 Bad Gateway</h1>';
    echo '<p style="background:#ccc;border:solid 1px #aaa;margin:30px au-to;padding:20px;text-align:center;width:700px">';
    echo 'К сожалению, Вы временно заблокированы, из-за частого запроса страниц сайта.<br />';
    echo 'Вам придется подождать. Через ' . $time_block . ' секунд(ы) Вы будете автоматически разблокированы.';
    echo '</p>';
    echo '</body>';
    echo '</html>';
    exit;
  }

  PHP-скрипт для защиты от DDOS, парсинга и ботов
  https://habr.com/ru/post/659811/

  ISO, 08 Апреля 2022

  Комментарии (19)