1. SQL / Говнокод #26936

  0

  1. 1
  https://ibb.co/rpFfBMM

  Просто код не поместится(

  silverreve23, 09 Сентября 2020

  Комментарии (5)
 2. SQL / Говнокод #26859

  0

  1. 001
  2. 002
  3. 003
  4. 004
  5. 005
  6. 006
  7. 007
  8. 008
  9. 009
  10. 010
  11. 011
  12. 012
  13. 013
  14. 014
  15. 015
  16. 016
  17. 017
  18. 018
  19. 019
  20. 020
  21. 021
  22. 022
  23. 023
  24. 024
  25. 025
  26. 026
  27. 027
  28. 028
  29. 029
  30. 030
  31. 031
  32. 032
  33. 033
  34. 034
  35. 035
  36. 036
  37. 037
  38. 038
  39. 039
  40. 040
  41. 041
  42. 042
  43. 043
  44. 044
  45. 045
  46. 046
  47. 047
  48. 048
  49. 049
  50. 050
  51. 051
  52. 052
  53. 053
  54. 054
  55. 055
  56. 056
  57. 057
  58. 058
  59. 059
  60. 060
  61. 061
  62. 062
  63. 063
  64. 064
  65. 065
  66. 066
  67. 067
  68. 068
  69. 069
  70. 070
  71. 071
  72. 072
  73. 073
  74. 074
  75. 075
  76. 076
  77. 077
  78. 078
  79. 079
  80. 080
  81. 081
  82. 082
  83. 083
  84. 084
  85. 085
  86. 086
  87. 087
  88. 088
  89. 089
  90. 090
  91. 091
  92. 092
  93. 093
  94. 094
  95. 095
  96. 096
  97. 097
  98. 098
  99. 099
  100. 100
  SELECT 
    `1000, 1000000 field`
    (SELECT group_concat(band_category_languages.name SEPARATOR ', ')
    FROM calendar_entry_categories
    LEFT JOIN band_category_languages ON band_category_languages.band_category_id = calendar_entry_categories.band_category_id
    WHERE calendar_entry_categories.calendar_entry_id = calendar_entries.id
    AND band_category_languages.language_id = 1
    GROUP BY calendar_entry_categories.calendar_entry_id) AS band_category_string,
    (SELECT entry.id
    FROM calendar_entries AS entry
    WHERE entry.entry_kind_parent_id = calendar_entries.id
    AND entry.profile_type_id = 10869
    AND entry.profile_type = 1) AS move_to_personal_calendar,
    (SELECT count(moved_entry.id)
    FROM calendar_entries AS moved_entry
    WHERE moved_entry.entry_kind_parent_id = calendar_entries.id
    AND moved_entry.status = 3) AS count_moved,
    (SELECT user_images.image
    FROM calendar_entries AS calendar_entries1
    LEFT JOIN user_images ON user_images.id = calendar_entries1.image
    WHERE calendar_entries1.id = calendar_entries.entry_kind_parent_id
    AND calendar_entries.entry_kind = 4) AS festival_image,
    (SELECT countries1.code
    FROM calendar_entries AS calendar_entries1
    LEFT JOIN locations AS locations1 ON locations1.id = calendar_entries1.location_id
    LEFT JOIN countries AS countries1 ON countries1.id = locations1.country_id
    WHERE calendar_entries1.id = calendar_entries.entry_kind_parent_id
    AND calendar_entries.entry_kind = 4) AS festival_country_code,
    (SELECT count(*)
    FROM calendar_entry_likes
    WHERE calendar_entry_likes.calendar_entry_id = calendar_entries.id) AS count_of_likes,
    (SELECT count(*)
    FROM calendar_entry_likes
    WHERE calendar_entry_likes.calendar_entry_id = calendar_entries.id
    AND calendar_entry_likes.user_id = 10869 ) AS is_like,
    (SELECT group_concat(entry_type_languages.name SEPARATOR ', ')
    FROM calendar_entry_types
    LEFT JOIN entry_type_languages ON entry_type_languages.entry_type_id = calendar_entry_types.entry_type_id
    WHERE (calendar_entry_types.calendar_entry_id = calendar_entries.id
    OR calendar_entry_types.calendar_entry_id = calendar_entries.entry_kind_parent_id)
    AND entry_type_languages.language_id = 1
    GROUP BY calendar_entry_types.calendar_entry_id) AS entry_types_string,
    (SELECT band_addresses.city_name
    FROM band_addresses
    WHERE band_addresses.band_id = calendar_entries.profile_type_id) AS band_city_name,
    (SELECT countries.code
    FROM band_addresses
    LEFT JOIN countries ON countries.id = band_addresses.country_id
    WHERE band_addresses.band_id = calendar_entries.profile_type_id) AS band_country_code,
    (SELECT group_concat(genre_languages.name SEPARATOR ', ')
    FROM calendar_entry_genres
    LEFT JOIN genre_languages ON genre_languages.genre_id = calendar_entry_genres.genre_id
    WHERE calendar_entry_genres.calendar_entry_id = calendar_entries.id
    AND genre_languages.language_id = 1
    GROUP BY calendar_entry_genres.calendar_entry_id) AS genre_string
  FROM `calendar_entries`
  LEFT JOIN `locations` ON `locations`.`id` = `calendar_entries`.`location_id`
  LEFT JOIN `calendar_entries` AS `festival` ON `festival`.`id` = `calendar_entries`.`entry_kind_parent_id`
  LEFT JOIN `locations` AS `festival_location` ON `festival_location`.`id` = ( 
    SELECT calendar_entries1.id
    FROM calendar_entries AS calendar_entries1
    WHERE calendar_entries1.id = calendar_entries.entry_kind_parent_id
    AND calendar_entries.entry_kind = 4
  )
  LEFT JOIN `countries` ON `countries`.`id` = `locations`.`country_id`
  LEFT JOIN `country_languages` ON `country_languages`.`country_id` = `locations`.`country_id`
  LEFT JOIN `states` ON `states`.`id` = `locations`.`state_id`
  LEFT JOIN `bands` ON `bands`.`id` = `calendar_entries`.`profile_type_id`
  AND `bands`.`soft_delete` = 0
  AND `bands`.`status` = 1
  LEFT JOIN `band_images` ON `band_images`.`id` = `calendar_entries`.`image`
  LEFT JOIN `band_privacy_settings` ON `band_privacy_settings`.`band_id` = `calendar_entries`.`profile_type_id`
  WHERE (`bands`.`soft_delete` = 0 OR `bands`.`soft_delete` IS NULL)
  AND (`bands`.`status` = 1 OR `bands`.`status` IS NULL)
  AND ((
      (SELECT count(*)
      FROM band_administrators
      WHERE band_administrators.band_id = bands.id
      AND band_administrators.user_id = 10869 ) > ? OR `band_privacy_settings`.`band_privacy_level` != ?
    ) AND (
      (SELECT user_type
      FROM users
      WHERE users.id = 10869 ) = ? OR `band_privacy_settings`.`band_privacy_level` != ?
    ) AND (
      (SELECT count(*)
      FROM user_bands
      WHERE user_bands.band_id = bands.id
      AND user_bands.status = 1
      AND user_bands.user_id = 10869 ) > ? OR `band_privacy_settings`.`band_privacy_level` != ?
    ) OR `band_privacy_settings`.`band_privacy_level` IS NULL
  ) AND (`festival`.`entry_kind` = ? OR `festival`.`id` IS NULL)
  AND (date(`calendar_entries`.`date_from`) >= ?)
  AND `calendar_entries`.`soft_delete` = ?
  AND (`country_languages`.`language_id` = ? OR `country_languages`.`language_id` IS NULL)
  AND `calendar_entries`.`entry_kind` IN (?, ?)
  AND `calendar_entries`.`event_class` IN (?, ?)
  AND `calendar_entries`.`status` = ?
  GROUP BY `1000, 1000000 field`
  ORDER BY calendar_entries.date_from
  LIMIT 1000, 20

  Сидить замовник такий не тужить тай думку гадає, а що це я буду платити півтори куска спеціалусту за роботу, як є "профі" за 500 доларів, а тут ше і Вася програміст каже, а шо це ти будеш платити таку суму, як я зроблю дешевше за 300! Настрій хороший, угода укладена, робота кипить. Проходить не так багато часу, як замовник каже, а що це сторінка 2хв грузиться, а Вася каже, то нічо ми то все оптимізуємо! Проходить ще декілька місяців, а результату нема. Тоді замовнек розуміє, що Вася не профі і шукає профі в Х рази дорощого! Не так багато часу пройшло, як профі за 1000 каже, я в два рази оптимізував, більше не реально! Замовник пригнічений, шукає профі, і в один прекрасний момент знаходиться дійсно профі, який по домовленості в зарплату X оптимізував, повикидував, переписав, дописав і в результаті 50 мс при 500000 записів. Підсумок: 300 + 1000 + X != 300 :)

  silverreve23, 12 Августа 2020

  Комментарии (10)
 3. SQL / Говнокод #26417

  +1

  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
  5. 05
  6. 06
  7. 07
  8. 08
  9. 09
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52
  53. 53
  54. 54
  55. 55
  56. 56
  57. 57
  58. 58
  59. 59
  60. 60
  61. 61
  62. 62
  63. 63
  SET @from = 11836;
  SET @to = 11840;
  
  INSERT INTO `sprinter_catalog_tree` (
    `sprinter_catalog_tree`.`level`,
    `sprinter_catalog_tree`.`position`,
    `sprinter_catalog_tree`.`parent_id`,
    `sprinter_catalog_tree`.`catalog`,
    `sprinter_catalog_tree`.`info_id`,
  -- ...
  )
  SELECT
    `sprinter_catalog_tree`.`level`,
    `sprinter_catalog_tree`.`position`,
    @to,
    `sprinter_catalog_tree`.`catalog`,
    `sprinter_catalog_tree`.`info_id`,
    `sprinter_catalog_tree`.`format_id`,
    `sprinter_catalog_tree`.`linked_id`,
    `sprinter_catalog_tree`.`linked_shablon_id`,
  -- ...
  FROM `sprinter_catalog_tree` where parent_id = @from order by id;
  
  INSERT INTO `sprinter_catalog_tree` (
    `sprinter_catalog_tree`.`level`,
    `sprinter_catalog_tree`.`position`,
    `sprinter_catalog_tree`.`parent_id`,
    `sprinter_catalog_tree`.`catalog`,
    `sprinter_catalog_tree`.`info_id`,
  -- ...
  )
  SELECT
    a.`level`,
    a.`position`,
    (SELECT id from sprinter_catalog_tree as b where b.parent_id = @to and b.name like (SELECT name from sprinter_catalog_tree where id = a.parent_id)),
    a.`catalog`,
    a.`info_id`,
    a.`format_id`,
    a.`linked_id`,
    a.`linked_shablon_id`,
  -- ...
  FROM `sprinter_catalog_tree` as a where parent_id in (SELECT id FROM sprinter_catalog_tree where parent_id = @from) order by id;
  
  INSERT INTO `sprinter_catalog_info`
  (`name`,
  `eng_name`,
  `text`,
  -- ..
  )
  SELECT
    `sprinter_catalog_info`.`name`,
    `sprinter_catalog_info`.`eng_name`,
    `sprinter_catalog_info`.`text`,
    `sprinter_catalog_info`.`short_text`,
  -- ...
  FROM `sprinter_catalog_info` where id in (SELECT info_id from `sprinter_catalog_tree` where parent_id = @from or parent_id in (SELECT id from `sprinter_catalog_tree` where parent_id = @from));
  
  CREATE temporary table if not exists ids
  SELECT id from `sprinter_catalog_tree` where parent_id = @to or parent_id in (SELECT id from `sprinter_catalog_tree` where parent_id = @to);
  
  UPDATE sprinter_catalog_tree as a SET info_id = (SELECT id from sprinter_catalog_info as b where a.name like b.name order by id desc limit 1) where a.id in (SELECT id from ids);
  
  DROP table ids;

  Высрал вот такое говно в качестве write-n-throw скрипта.

  Дано: есть элементы дерева, хранящиеся в таблице sprinter_catalog_tree, связаны друг с другом через parent_id. Каждому из них соответствует указанный в info_id элемент таблицы sprinter_catalog_info.

  Задача: скопировать все вложенные в раздел @from каталога элементы и его подразделы (вложенность не более 1 уровня) в раздел @to, так чтобы у них были новые id, и также скопировать соответствующие им sprinter_catalog_info. Скопированные sprinter_catalog_tree должны указывать на корректные sprinter_catalog_info, id которых заранее не известны.

  Вот такое говно получилось, расскажите как надо было?

  vistefan, 05 Февраля 2020

  Комментарии (192)
 4. SQL / Говнокод #26334

  +1

  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
  5. 05
  6. 06
  7. 07
  8. 08
  9. 09
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  SELECT SQL_NO_CACHE IT.itemCode,
                  SUBSTRING_INDEX(GROUP_CONCAT(IT.ean),",", 1) as ean,
                  SUBSTRING_INDEX(GROUP_CONCAT(IT.artCode),",", 1) as artCode,
                  SUBSTRING_INDEX(GROUP_CONCAT(IT.description),",", 1) as description,
                  SUBSTRING_INDEX(GROUP_CONCAT(IT.siteName),",", 1) as siteName,
                  SUBSTRING_INDEX(GROUP_CONCAT(IT.familyName),",", 1) as familyName,
                  SUBSTRING_INDEX(GROUP_CONCAT(IT.familyCode),",", 1) as familyCode,
                  SUBSTRING_INDEX(GROUP_CONCAT(IT.SSfamilyCode),",", 1) as SSfamilyCode,
                  SUBSTRING_INDEX(GROUP_CONCAT(IT.SSfamilyName),",", 1) as SSfamilyName,
                  SUBSTRING_INDEX(GROUP_CONCAT(IT.sectorCode),",", 1) as sectorCode,
                  SUBSTRING_INDEX(GROUP_CONCAT(IT.sectorName),",", 1) as sectorName,
                  SUBSTRING_INDEX(GROUP_CONCAT(IT.radiusCode),",", 1) as radiusCode,
                  SUBSTRING_INDEX(GROUP_CONCAT(IT.radiusName),",", 1) as radiusName,
                  FI.areaName,
                  FI.areaCode,
                  ROUND(SUM(IT.price), 2) as price,
                  SUM(IT.quantity) as theoreticalQty,
                  IFNULL(FI.countedQty, 0) as countedQty,
                  ROUND(SUM(IT.quantity) * ROUND(SUM(IT.price), 2), 2) as theoreticalQtyValue,
                  ROUND(IFNULL(FI.countedQty, 0) * ROUND(SUM(IT.price), 2), 2) as countedQtyValue,
                  IFNULL(FI.countedQty, 0) - SUM(IT.quantity) as stockGapQty,
                  ROUND((IFNULL(FI.countedQty, 0) - SUM(IT.quantity)) * SUM(IT.price), 2) as stockGapValue,
                  DATE_FORMAT(ST.lastImport, "%d-%m-%Y %H:%i:%s") as dateOfLastImport,
                  DATE_FORMAT(NOW(), "%d-%m-%Y %H:%i:%s") as dateOfExport
              FROM Items as IT
              LEFT JOIN ( 
                SELECT MIN(FI.ean) as ean, SUM(FI.quantity) as countedQty, IT.itemCode,
                GROUP_CONCAT(DISTINCT AR.name) as areaName,
                GROUP_CONCAT(DISTINCT AR.code) as areaCode
                FROM FoundItems as FI
                INNER JOIN Items as IT ON FI.ean = IT.ean
                LEFT JOIN Areas as AR ON AR.id = FI.areaId
                
                INNER JOIN Stores as ST ON ST.id = IT.storeId
                
                WHERE eventId = ${args.eventId}
                AND IT.storeId = (SELECT storeId FROM Events WHERE id = ${args.eventId})
                GROUP BY IT.itemCode
              ) as FI ON IT.itemCode = FI.itemCode
              INNER JOIN Stores as ST ON ST.id = IT.storeId
              WHERE IT.storeId = (SELECT storeId FROM Events WHERE id = ${args.eventId})
              GROUP BY IT.itemCode, FI.areaName, FI.areaCode, FI.countedQty, dateOfLastImport

  а що ця конструкція вміє, а ета що, про та ще й ето потрібно впихнути сюди

  silverreve23, 09 Января 2020

  Комментарии (6)
 5. SQL / Говнокод #25628

  −2

  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
  5. 05
  6. 06
  7. 07
  8. 08
  9. 09
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  SELECT country, QTY, MIN(launched)
  FROM (SELECT country, launched, COUNT(name) QTY
   FROM Classes c JOIN 
   Ships s ON c.class = s.class
   GROUP BY country,launched
   HAVING COUNT(name) = (SELECT MAX(qty) 
   FROM (SELECT country,launched,COUNT(name) qty
   FROM Classes c1 JOIN 
   Ships s1 ON c1.class = s1.class
   WHERE country = c.country
   GROUP BY country,launched
   )e
   )
   )T
  GROUP BY t.qty, t.country;

  -2 sql ex rating
  я так понял необходимо ещё как-то добавить проверку на NULL?

  5252mmr, 20 Мая 2019

  Комментарии (6)
 6. SQL / Говнокод #25627

  −1

  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
  5. 05
  6. 06
  7. 07
  8. 08
  9. 09
  10. 10
  11. 11
  select Outcomes.ship,count(*)
  from Outcomes
  where outcomes.result!='sunk'
  group by ship
  HAVING count(*)>=2
  union
  select ships.name,count(*)
  from ships
  where ships.launched!=NULL
  group by name
  HAVING count(*)>=2

  -9 sql ex...

  неверно на тренировочной

  коммент :
  парсить имя на '%NAME%' ? или как ?

  5252mmr, 20 Мая 2019

  Комментарии (1)
 7. SQL / Говнокод #25626

  −1

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  select distinct pass_in_trip.trip_no, (pass_in_trip.trip_no/5+pass_in_trip.trip_no/25+pass_in_trip.trip_no/125+pass_in_trip.trip_no/625+pass_in_trip.trip_no/3125+pass_in_trip.trip_no/15625+pass_in_trip.trip_no/78125)
  from pass_in_trip
  union
  select distinct trip.trip_no, (trip.trip_no/5+trip.trip_no/25+trip.trip_no/125+trip.trip_no/625+trip.trip_no/3125+trip.trip_no/15625+trip.trip_no/78125)
  from Trip

  -12 рейтинговое sql ex... на тренировочной что-то не так...
  наверно что-то связанное с NULL ?
  добавить проверку ?

  5252mmr, 20 Мая 2019

  Комментарии (0)
 8. SQL / Говнокод #25625

  0

  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
  5. 05
  6. 06
  7. 07
  8. 08
  9. 09
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  select model,(CAST(substring(model, 1, 1) as int)+CAST(substring(model, 2, 1) as int)+CAST(substring(model, 3, 1) as int)+CAST(substring(model, 4, 1) as int)) as qty
  from product
  where 
  (substring(model, 1, 1) like '0' or substring(model, 1, 1) like '1' or substring(model, 1, 1) like '2' 
  or substring(model, 1, 1) like '3' or substring(model, 1, 1) like '4' or substring(model, 1, 1) like '5' 
  or substring(model, 1, 1) like '6' or substring(model, 1, 1) like '7' or substring(model, 1, 1) like '8' 
  or substring(model, 1, 1) like '9')
   AND (substring(model, 2, 1) like '0' or substring(model, 2, 1) like '1' or substring(model, 2, 1) like '2' 
   or substring(model, 2, 1) like '3' or substring(model, 2, 1) like '4' or substring(model, 2, 1) like '5' 
   or substring(model, 2, 1) like '6' or substring(model, 2, 1) like '7' or substring(model, 2, 1) like '8' 
   or substring(model, 2, 1) like '9') 
   AND (substring(model, 3, 1) like '0' or substring(model, 3, 1) like '1' or substring(model, 3, 1) like '2' 
  or substring(model, 3, 1) like '3' or substring(model, 3, 1) like '4' or substring(model, 3, 1) like '5'
   or substring(model, 3, 1) like '6' or substring(model, 3, 1) like '7' or substring(model, 3, 1) like '8' 
   or substring(model, 3, 1) like '9') 
   AND (substring(model, 4, 1) like '0' or substring(model, 4, 1) like '1' or substring(model, 4, 1) like '2'
   or substring(model, 4, 1) like '3' or substring(model, 4, 1) like '4' or substring(model, 4, 1) like '5' 
   or substring(model, 4, 1) like '6' or substring(model, 4, 1) like '7' or substring(model, 4, 1) like '8' 
   or substring(model, 4, 1) like '9')
  
  
  
  select model, 
  ASCII(SUBSTRING(model,1,1))+ 
  ASCII(SUBSTRING(model,2,1))+ 
  ASCII(SUBSTRING(model,3,1))+ 
  ASCII(SUBSTRING(model,4,1)) 
  -48*4 as qty from Product
  тоже не помогло.

  sql ex рейтинговое 4. показывает что на тренировочной что-то не правильно.
  лайк же вроде проверяет '1' как цифру а не как строку.
  любые хинты как тут

  5252mmr, 20 Мая 2019

  Комментарии (0)
 9. SQL / Говнокод #25624

  −2

  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
  5. 05
  6. 06
  7. 07
  8. 08
  9. 09
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  select trip_no,concat(CAST(trip_no &1024 aS bit),CAST(trip_no &512 aS bit),CAST(trip_no &256 aS bit), CAST(trip_no &128 aS bit),CAST(trip_no &64 aS bit),
  cast(trip_no & 32 as bit)
   , cast(trip_no & 16 as bit) 
    , cast(trip_no & 8 as bit) 
    , cast(trip_no & 4 as bit) 
    , cast(trip_no & 2 as bit) 
    ,cast(trip_no & 1 as bit)) as trip_no_bit
  from pass_in_trip
  where trip_no<=2048 and trip_no>=1024
  
  union 
  
  select trip_no,concat(CAST(trip_no &1024 aS bit),CAST(trip_no &512 aS bit),CAST(trip_no &256 aS bit), CAST(trip_no &128 aS bit),CAST(trip_no &64 aS bit),
  cast(trip_no & 32 as bit)
   , cast(trip_no & 16 as bit) 
    , cast(trip_no & 8 as bit)
    , cast(trip_no & 4 as bit) 
    , cast(trip_no & 2 as bit) 
    ,cast(trip_no & 1 as bit)) as trip_no_bit
  from trip
  where trip_no<=2048 and trip_no>=1024
  union

  В конкате первый аргумент concat(CAST(trip_no &1024 aS bit),
  &1024 имеется ввиду

  а внизу проверка where trip_no<=2048 and trip_no>=1024 - правильно ли ? или where trip_no<=1024and trip_no>=512 должно быть ?

  и есть ли более профитный вариант решения рейтинговой задачи sqlex`a ? а то какой-то говнокод получается около 11к строк а там лимит 8к...
  или лучше заменить на %2 и /2)%2 , /2)/2)%2 ????

  5252mmr, 20 Мая 2019

  Комментарии (0)
 10. SQL / Говнокод #25504

  −101

  1. 1
  SELECT AVG(len) from huis

  bormandyan, 03 Апреля 2019

  Комментарии (21)