1. Куча / Говнокод #23085

  −1

  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
  5. 05
  6. 06
  7. 07
  8. 08
  9. 09
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  OGJUCjZUQ040S05FR09JTFFydlNDOExYUEJMM0ZFYlZVOUhVVnZtbTdpTUZBM1pNTEpGY2pDc3JJ
  aHg3Y1lGOXZZdUcKZGVCN3ZHK0dhT2ZqaC82MGRmNnhvbms5RUkvSkhqbk13RldlWUx0NXEyeVR5
  cGpSZlltMll4b3RxSlE2cmRHYQpOeDJra0ptKzV5bnB6eTBodEc0b1h2VjF3c2d6eG9lU3J1bU5L
  NGNHYW0yVVNpZTBLNWE0YVhnMVhYc1hkOTdaCkg4Qjk2SXlNRVpYbStwZGw1b2xJcENRY3V1TGRM
  dVVwbHdOY3Bza0JTeUNqNnZmOHNKVVF0WndnaW83bitLbjQKOGlBWDhiRUpIRzBYKytKUUY0Mzl6
  OSsyTGZ4VkVISzA2SEUvMWhpNDRwNVhaTFRxSzY1SFVtRjlvZE5ObW8ybgpMMFQyd0MvYmdPZlRq
  M1JlaTlENnNxeXFCdGJUdTBuR0JvNE5zd3JlenRIbTVYb2FhR3Z3MkZqMHhoenkrc0tPCjVpWlVZ
  MjlUY1FYdHhwbkZpaUJvK2FnU2pIVzFrUkhkVUhITXlhN0R6ZFlQQ3FvcW5WdmhReWlmTDRVMlUx
  WFcKRDBNS3JpcUppZkZ6YVI0Um1MbEJFRENsaS93alBWYmhWaHZzK1h3R0JlQkhPR1dPeTU2WFMw
  ZXN1NEFOTXBzVwppTm5ka0dPWCtGTGZXQlpNY3R3ei93Y0lncEc4VUV4aWRCM2dKWkI1ZHI0ZlNu
  NExlR1lCOEk4WEtDcXFpVGRxCm0yd1dVV1pYbFhFNWh1VDg3OWwrWnBxZkJoZ3dUeXhaYVZwemw0
  aEVPNHVYV0pEUXNpVGpWaWhZM0xQbkJWcnQKSzR4TG4zYlpkUkZ1UmlOcStqd2NGS1g3elM5dGlO
  OFlYcE4wb3ZKaEd6TS9iMncvZlZmYmpFUkswN09wV09VZwp6ckdoL3FhVGFGVThORGFDcUtxcGN0
  RFRSdUlnTVpJQ2hXcGIrWlVDRXVTT3N1SVNCVzR6K1J2cGdYT0xmdDFJCllGcnBVNHN6c3lrbXZs
  RnFubGJJTHBsSGhsblQ5Qm5Ub3Q2amluWGovTlluMTcwTUFQQk9hanFiTUZITFcyZXYKWlQ3cHZE
  d2xFemV3M21XZXJWRTA4Qmh0VmUva1NpY0QvMmUrSjV1azdaVjIwekNoWmx0QU5GR0dGbUxlZ1gv
  NApwYWV1VE5lU1pBcHRUWEpFRU0wUXduNXNsSDJaaGZNZ0hFeTdwK20xRndVNzI3WGVyQks1ai9D
  T1l5TzBqZk5rCnpBT0JlNUtvRG9XTjltVUh4THUvZ3VGZWRsZWNxdGpmYzN1bjZwcFlhVXZOOGox
  VER1SHBIdGNud1pncDM4ejYKS0RQQTBVUDJjUXY1UlpHSi9malViR0ZIazNTdEs4VmlBL0ZUMHF2
  VkorM2pDNGxYODhoZEI1cklZeEJkLzBSQgpBUUp1MzVZUCtTL0x2QkljUG9pTzlLV2FvMGhxYUFP
  SWdtODdOczdjakdTN1dqeGlSU0I2b0tDelJpSkJScWVWCnJQVUFjb2wwS3dDdHJRMVlxY2REVWk4
  SlVUbm15YVJYa2NXbTBHcm5oeU8yTGdJajBhZmxHYmxsajBHelFaYkkKT3VwSGVIUWM2aVE5NWpv
  OXB4R3hONTBMNlF2WHFveDVqVUprS0pMMU1lN3NWcDlnQ3F2QXpEbTBLMG1SS1RCNApmVDVEcUpv
  WHNJdlpDa0pTaVQzTWhMNnZ6cERJVkl5S1g2Y3QrbDZBajBZPQo=

  Lis, 30 Мая 2017

  Комментарии (9)
 2. Куча / Говнокод #23084

  −1

  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
  5. 05
  6. 06
  7. 07
  8. 08
  9. 09
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52
  53. 53
  54. 54
  55. 55
  56. 56
  57. 57
  58. 58
  59. 59
  60. 60
  61. 61
  62. 62
  63. 63
  64. 64
  65. 65
  66. 66
  67. 67
  68. 68
  69. 69
  70. 70
  71. 71
  72. 72
  73. 73
  74. 74
  75. 75
  76. 76
  dHA2aElMSFRWMXhQSlVJRUFvSWdHcXlsSG40anlrWko0eG5BMHl5R2lKUUp0CnV4WEVaYU5WNEtZ
  YWVJSWJMbHNXZVlqOHE4QWp6RzVnNWJJS040aklFVjJjdEVFT2k1dDhiRnY5WHZka3c2cjUKbTNK
  TlA5Q2pYU3J1b0hPTE1FTjNrMXNrWURnQXF0VnJCS2FMWmY0dkQ5NzVPQTliYkJTM284ajgyVSt2
  RkdaawppVkUyUkhXbDZOUVUrZFlSOElmN0Z3MXM3MHZYRHpyY0VQNnZFdTVpTW5uK1pXTjZBcW00
  MzBqdDM4STZPWnpICmwvQkNYb3g1NGxsTXdDSVZkV05uTk05QmdaOEJpTEtEYnorNlB0YWN5dFJO
  UEZpNmE1c0xHL1hHUG9oV2xNWGQKQnlVRk1PK0tkYk5pOGFYRHpGczJpM3FpalJsM01wc1lIUzht
  eXAzK3hOeXVRanpvOEFjOEJPQnBmc0ZTNkFJOApTckk4Ujc0NGI2MTVqRFdsS2JrS1dLMzhpZDJD
  aHZBNG4rQWs1ekN5aU03QXp1RG1BbnJuUVNMNzNQdk5PaGFyCkZidEJ1ajliNTg0eTFJbmF4b2tH
  VHMzVlU2QklRZ21jZ2pjNytSSko2dkF4RGp0TjJXbXYzOVFWQ3o5Q0o0Y0MKdlNGUTZFSjVnVGd2
  SkgyN3JHR0xEZTAyOHZJK3pGeDhURkhFdk9tNXZibEE4Q29ERk5xNlFYcDNjZ0VJb2N1SgpQS0hP
  UEpwUGNKOEtqQkpTem1iRDFzZytSNERFaTJncDF6K2VRWTJWaXZJaW15bnJNb0dYUXRxaDU4czVF
  L1JjCmFNbXpybXFta0IwalRwTkxqdkpKOG5lQ2l6ZXJCY1g4RDU4Q3poZ3kvVmJRT1c0WXZwaEtv
  Y1pjNXpHR0RKWksKUk0yd1g4eWpITm5LN2gvWi9IUklxbXNDZGJqSzRGNUxrTTQvZXpja2JsYkVy
  Y1dVem1rbmorZXlmV0lpVzdTaQpXbTB4WUtVSkRFR1o4V2ZsVFUrYmMzSFNjMGZKbjdvdlZDZld1
  ZS9vMVlpQzZ4WHhqUXBON1Z0K0JiOFJ0NHNvCmhyeStVY29RWktZZE9wK3dxNWxOdEJ2Z0JmQ3RO
  WHBGSGkyWlQ4WEYvRnRUMWxxd0ozaGdreEVGNjNjRmhESWUKdXAyNXdwN2gyTzFaaDh1V0tnNkhV
  U3VFWTdUdnZpdmRPRFI3RnAreXlmS0h5TlduTmptSHhvK25ZaUhpaGVyVgpDNURoMVprMXo4cUtv
  bVZvN2JmMGtMQmh6UzZhQXhYTGcvWmtjOVE4bW5pSGh3K0lmQUo0OFJ5SENxZHpQZ1RVCjFxVkJz
  UzRGTWFNZ0JjbGl0SFExVXZVUW5remJpTU1OcG5ybkpmYnhJZzlTTjZmQmp4OWtkaXkxTFNYbUdF
  cG4KaC9xVEl2cU9NK1BpWjN4UHVzTzdyTlZucVJwbWxNemNEcHFzand0dy82VmNXWXdlc2RrMUlN
  aXQzZ0wzd01jVgo2NlByWGcrR2FjaS9vcDFBZmZDNHUzZkcrMDIwSEdsZ21vWWhpdTFNd0FiS3Zt
  TFFSUFh4YWdJOUs2RGhDazErCnRyc0hzbkd4azM2ZTZ4TFVEK1hVL2lNbjhqOXM4bXhUTm1aU3NZ
  K2VaZzBENGNlcWZqODhUWXpzZkNROWpzMkYKdmRUSVRKcEdudkRKSjZqajVkTXBPcmp1WGYrdnRx
  MmlsMGNXTkZiN0YzWHVaa0RHK09rVHZWaGc1QlRnR2hjRApJcm1kUEdxMDNjdEd0K3A2ckR3Z29Z
  SWx5VWdBbGh0REkrYlhlV1J0bHBJU0M1YjdOaUxOMzFLb2ZLbCtVZllmCmcxaFN2MU9oWTJXL24w
  TTRXSUkvL0k2UkF1NnViNFBnRzlRQVk5bkxFaWVZNlpuTWR1c1F1UWJLM3pTYkFnTzkKM0JRemtx
  bzlRaXlXRXkyeFZXRzJjNS9aTmpPQmJRMGYvcCszRDViMDMySVQ0Wnd5RU9ZUDBvNm5NR2xUeHlY
  dApPSmU5SmJUdHUyWkxFZlRLTXhQa1NhSWRUQmhoR2hsTnRkaWUrSEpvRllGMnl4MnYwMCtyb0ZL
  c0p4UC91SUExCmdCYStLQ3VCQVRuRUtzbjdBdGFZY3J1Tml4SlBBTlhnakhFb1FyZ1FHS2doQllB
  K0ZQeDNaSjJlZ1VzRnBFWlgKUlVIZUh5aEl3RDFWQWRYZW5LVzFpOWIwQnpwNnkvZXRocWQ5NHpL
  bEpxUGcwcjI0dGRmMDRaYzN1Z0FsaWxsYwpieGhiZVljRFJxQUxaazlIZmpPK2g0eEZGeVIxcXAr
  T0ZIYUVjeUphL1V5Qm9OUDdreDZDQ3AvbkNTWFJiaHRCCmFnRHpwMStrVXQ4ZVloSHVGWTNKMTVM
  N1hRUGVWcXI5ODRIbDZZZ0VUUURpN0pVNSsxL1hJbEVjY1hnZlc1R0kKTU5PYnZsNDF6YTRMSUN1
  ZjUrWkE1NmhvL2FadDc0VjVFdEhmZzV3cEFZUHpEOFM2VEw5NUxWWitJTWZnVFl1TgppVzB2RXNV
  aHNkTGJQeXQxNHQrMkdGK2pUdEhFM3lmSEZqdFZ3WlFxWFlLblk5UGpLU20wbERHNnFITnVnTmF1
  CjZ1cEhCYkNwSkhHQmF1Z2JkMEFwaDl3VzRSbmVNdnFUazcxNk9xR1R6WDc2U3BWbW0vMzZPVTZZ
  dnI1TDViK0MKUjhxcWtkc05KRDNoVUhyei9aWVk5LzBaUnFsVDAvNDFvVys0NU51MUgwN3dwRTZl
  ZWxPbDE3dksyNjFXald4SwpXdXl2dXpqMk1nWCt0Rk5LWk1DazNQOU9PV1ZlZmhJWU03bU5EVEZH
  c0xuSHJzNUt3bzF0dWczQXJaSDlIVFNDCkd2U0VXTUhEMC8vWHpUT2hJbitSK3Q0RWJmazRCUFBX
  QWx0aTVEWHRHbllMYzdONGVpQ213RWhtMUdKaThwSHoKOUk3R2UyN3JQY3hEOXhuSGtONy94MmFo
  bkZOTFFsTVdGNzVwVW0xbDQ0UDl2eERpdlVPbGtQWHNtOFZlbTVrdgpDdzNuSy9RWEtNL01Rb0dL
  L0o1ZHJqclNoV1NHRjJZdXRvL3ArZWY5Qy9yUG4rVURtY0JQeUhjKzhZZWY0NVdaCmRmWWZtdUlD
  UFF1MUNoNE5XSUk4WFR5OFpxNWp3eG5oY1FYRWFPNzA4VHlSOG5NdzF2VDlVVVdiUWpINjY0dUIK
  T2VUeUR2TDlwYi9uS0lULzQ5bXZ2OTJIbXF5RFZDbDg2SFBzZ05nZ29LZ21CcUZybHFyUW1jRzNo
  bTdmRUhYagpxUUdEbk5zRjg3dWRXZ2lSOVhiZ0lxYnlOejliYUR3Qm5nQVJzbG1NbWtneVlWMlFm
  KzNaMGZMTHdCanp6blBxCkNSWVlUbHAvVGg2bVFiUjRKNXk3VnI2UTZOQ29PNFUySlRRNWNGZHlG
  TzY2VUNQeFljbWFJTVlDc1hxOU83YmwKVFFFcmllMUZnNTVWOUkxek9VdWp4bGpOdDVCV2RoUnpr
  Y0RZNGtkTjg2SEdVQ21qZEwrRy9OYkhGSFg2ajZoVApHSGdSOVZxTnZrQlBSUjcwbWk0Y202ZVFN
  Z0dlVy9lWHhhdHpBRFdMMUVoTTZDS3F2eEUrVCtac1h5VEN6aDNhClJBcFVnWHZkRFlSRjRSZC9Z
  WU84eFRCZjBpWS8vWU5CNGsyV0ZJeVN0clRrOEtPYUhQeVBUWUtkR1QzSm9VdWoKQjVlVkpFN3Rh
  cjk2UTdQNGZmbzdqY2UxUW1LK041NEw2WGhhVWdPbEF4K0UyVmxKMXVQY1BUd1ZOc3FFeXJybgpP
  OUFkNHVxdE5DSWRaa0V3dVJ3T0tBVzVudnRlaHFRbWNlTnk0RE9seXN4T1V4YmpMWVI1MnZlcWdP
  bGF4dWxxCk1iVEF6RnhFSm1UMFF1dEpFTEMwQ0kzMTZ1WnFickpDcG5DdUVINEY4VU5POUtSNnJ0
  NDRURDd1cmtWR3JPM3gKSkFZR0t0dlY5ZXRacW9nN25aMlBtNENCaWRCQnBGOW5IWmp4akdHamsy
  MCsyL3NTZlRLS0ZQU2VYNDFvL3BwRQphWmVDd1h3bloxeURJbXZmR0VCVHhUcEo1b01BTkNzMCtn
  MzFzOFAzOEZGVXk4Ky80Tmowc08reXpjdnAyR3ZqCmFVbmx3TC9wU2owMlA4Y2RvL1cxTFZnRVE4
  TWlUNVBvTjRUZW9Dbld1bFQ3TUx4dVNESDh1TkhnQlpSRmZZVDEKd2tNTkJqcWk2bnZDRHU3d1Vn
  aEJVWEZYWmljOHFjTHlnbXMyL2pPeG5XRFovRnNFS2ZpaEw3Y2xNSmMwMG5IbwpWOE1vMDRON3Z1
  ZGloaGNBa2tDMkV6RmpmZHUxVCtZa0Z4VXh2VWZHZzJqYTFGUUptT0ZzYlFidHJ4NWd3V3FLClcv
  amVkdVVYVi9oODRYZzhBQjdheTcwbnBNOE5xRkxodVF3em9uUmV6dG51Yytxa2k4QUJLTXA3VnpG
  R29XVHAKd3VJdUdDald4NDIzNEpQNUplK3BXMEl2NGlNWWlFZWgyYVFCci9VbGVUOTBna0ZCbENJ
  ODBJbnI4TnQxR0x6eAppalBHNjA0YThkSjZzOGo4V3MweWtQNEE1MStHaDVwMDEwV1JoWk5ZR1RQ
  Yml6azViUXB1cHAvMVY3THkzL3RuClorQitPZ0R4NERzR0xHQ1BVZWE3MnNaM3BzWkV4Z3gzQlRz
  RzFyYVkxZTZ1VjdaaXFiaFVIcGtGdDFJSUZXNkwKeldmVkxoU3JaWngwTTNuQUZ3NmcvcWsrZU14
  STgxMTBFb3hiQVVadjZVc2ZraTY2RWZwV1ZoZjAwclJKMjFGcAo4c1F3K3JRNlRiTitPVnhiOUxN
  eVFZZWwwMG9QM1ZaVXZoUVZSN2EwbTFzYk53R1dBVDkzTGJseTYxcHBJVldzCmx6RG1pRWJCckJO
  NWJCdGhaYmRjY0F4aFNHWDBRNTIreVpLY3d5azZvQXZzTXNHdk1BNCtxS2FxUERzSlZsNUoKS0la
  dFZFd3RMcklqUDFlTFhtZ1JZam4zTURCcmkySFVTZGR6RXdWZm1keDVEd04vQ0hvempIb3F4SWxZ
  SDhBTgo1VHRYTXNBSHdMaUduR3lzQk1haU9nSFNHcWljVWlHQXI2ejR6QW1HSzc2Z2xNbHJsM3d3
  c3JHb3pZZml0amVVCndmQ1E4L0tiM3ppbVlGWGwvSG1qK3lLVVNpaHg2WENKWGlxL1U3UnNHcmNJ
  d0lvdVlxa2pFR0lWbVYvUWRhWFkKeTRWTVM5cjd3VThEOE5CK3F1RlEvNGZiNXJIUStQeGNDMDIz
  NWJCek54dHhsTlQ5VVloc0V5bFQ0clVVc3pEdgpQR3NGYzRLVFFnRXFaalE1eVBwUWx5b1pldXJj
  b29JcVdOb3FtdFk2MDFCU2p0VUc2Wlo1M2NIa3d1aWdDb3NiCm96Q3JhVU5UTVlpaGpnOGk0bmtB
  bE5sTzJLUDVWdCtQemtGNXVyM0tCdkRUNHc2OHN1WDBzaG1pNC9tNWI0V3EKc3Boa0FTYlkxVlg4
  Zk51SkswSktNZ3puZHNTeEMzd01FV1VEaDNNcDJrUU55WkxWbVZDTEY1WjZnTmI3OGRJagpBSzJK
  ZVhLakI0SFdLN3dVejBuUklIQzhQTjJVZ1B5ZXRaM2l0R1VZVVBVM21TM01SdDdwVlJyVUx6SnpP

  Lis, 30 Мая 2017

  Комментарии (0)
 3. Куча / Говнокод #23083

  −2

  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
  5. 05
  6. 06
  7. 07
  8. 08
  9. 09
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52
  53. 53
  54. 54
  55. 55
  56. 56
  57. 57
  58. 58
  59. 59
  60. 60
  61. 61
  62. 62
  63. 63
  64. 64
  65. 65
  66. 66
  67. 67
  68. 68
  69. 69
  70. 70
  71. 71
  72. 72
  73. 73
  74. 74
  75. 75
  76. 76
  Y3VhcW1UREhWZGROc2MwcHQzd0hjSwpoanFvV0lxNUt4eERHeGlyWEpwYytGOXJoQ2gxUWh1QmZF
  OVpSdEdZRHBIaTQ4MEpYWHp4RHE4MVFwRDY2MnpZCjl3QklpMjRJcGRSbHd4dGtkZzNUeVRnVGgr
  OWxseG1EcWRQMnpiK0ZmRjR3RkFUTUVjV3VKTnhnS0lST0lDTlMKc2ZLczk2K3d6amt2ZjV0UWdy
  ZUtsblZTbUVXY29wWkdMdHRNUC90c1IxdDNYRTR3RUhmS2JkbUg4VndmK1dYSApLU2hqNlBHNU15
  Q2lYT1R0MXduN3dOU2VHR3ZVMlV3WldOWGJFY21pSWlnUnNqUWpUQUFEd2ovS21rNkFTV0NvCmhO
  Z21wU0hXR3NJTUN1VjB2Q0VUTmZKSms1R0ZsWHZ1a1ZHUHlRZHViK2dlTmQwZGRqdW5YdW54R3FC
  NnBRSTYKbm9IY0oxU1V3WEVQMzdLRzY0NThHZUF6dU80R2dCQVZpTG40Qld3RVYvdDFYTzdDdEV3
  OUNvcTI4WmdUektFTApkbGVWQW1TQmcxa3ZZV0lyNkhUVlBLaG1QUjhXblQraEcvNzd1M3FFd3Rn
  VFlwM0FTNlVjWkUwc0lIYlEzVXhnCkliSHRLbWt6RFhlRVl4aWdxQVd2OEJFSGdtemhuVW5zaHp6
  UHplNGpPM3Vsby9GOFA1Vm02TWtTdTZBRmFyRG8KRHp6bEVFYWQ2aTVaenhWNVF2SGh0V1ZpQjVB
  RVhLYzJsWFI3RkdPUkNuRGV2S0RPT1F0NDdYVTdwUjc0Z1RWagpiYzFoMzkyanQyQzNKL0xycXNT
  N2hwYzA2UUhqUkFNVHI0aXVvMHF3Mzl0MUhxRDhBQVVGZnZUOG9SemFkenJCClVoRm40R3V4SHFP
  aE1QTlpMUGQzaU41MGpFMnFHbjh3cXdBS2dxUzBVWmNmSDhMZC9mWjFZdWtBY3pmc1BIUUgKMkRZ
  d3oyNzVGMC9ISHhVRkxHWE5lNGtGSHRTdTIrU2JDcG1PaVcwZkptOG5ib0ZiaTRxWmxaWlBYZTk1
  OXRHMQpJSXpLaWtpWDNvN1JqU3EwTDFOelhyY0tJQW0xSERoQ082OXNGaCtzNEFTdERpdTJxdlU5
  UDQ4NW0zRXBkVHRDCjRFRy93RWIzTi92blVVWU0wMWFqNDZBcVZwWmdmZERFRTJQL1BNS1hjOERN
  YlZVUU5wbjJLa1Ntekl4K1NuYmYKVlVBV1QrOTVBR3VNcHVYb05vQ0JPNG5VRE42NlBwTXBPaUhC
  c1FTbllvd3oxbXVUckVVZGtoSE1KQmFwSjFhTAplVmFjVXoyNXlvdzRFTU5KYUZhZVF4OHIzalNB
  bTdLTDJsMzNBQ2l5dlZxbkpBSm1HUFZYallxaThhbHFSMDh3Cjg5RkNyeHpYR2R6QWFWWW8yd0Q1
  UEgrSklhL2ZZdllxUExUNjA1ZmdrTWNSQ0pCeGZsNFRsNGUwVE9SUTgrT1EKTHJlTjJYZmYvbzgv
  emRHS1gyVnNnajZnbXdsUE1NRHVtVXlVak1JN1JhWTA0Y20vazlocUhSUWJ6OVZKZTRZMAp4d1M2
  L05ZdzFseDNWMmh5TFVpZjhXMEVaM1J0STQ3T2FqZE1DUmw0cXFLM2NuVGZ2aVl2UDZnZGprRXZZ
  cnArCndDcVllYm9DNXplczFqSnZaM1piU0ljNlFMN1pSV3lKL0hHSUZUcnJVNWpTbjlLZlBoNGZN
  cUFwN1FHSG5iUGIKcHR5YU5QZDFneEk4MVBnZU1hNG9OM3ZLUmM4Q01SYzNrK1BXOEFtTE9OWnlm
  N2JRNXpWbUNGZThOTUg3UnRPMApNMXVGWE1oOXRYNkVGbjJ3bi9WTERPZjRwTzRLUGlsOWRzdzdX
  dlgrd3RucXpNeDJ5YWtkd2ZzZXBOWktMYzI0CnZkenhPYWxwM3hNeEpTYUZjQVJ0R3BUVTM3S3gw
  cjQvd21kY2p0amY3eXFqaDIrcGZGWDBtY0ZkSHJOTnphYzYKUTMwd2xWR0ViSDk2aTFBS1JpaFhk
  RzRxZ2wyTU1OcCtXWXhWYWtJbituelJWMXFjek0xZ05GVUZ5cWxQNDZvNApnMXR4VDgxRXpsVzE5
  ckxCaFZPMU1EY0hDSXN2dVhyazBtbGJYcHlkOGNOc3dmT1F2Zno1ditnVU10Uy9hQ2pPCnYwN2Ey
  cnpoSytSbE9FUnQ3aENNbU83bHp2WXJlTnB1bUM4alZSUHRwVUt1aFFaaExhdGlKK05Rd0s0bGho
  S2EKOHJXdlZLaXV5dGN6dkJrTFNycXY4d3dxRG1uajdobWpkMFFBZXNuSnBScjhWYk5MMzVwT3JZ
  RlJON09POHhRWQpvUWh2N0ZCWEdkbGhvZ0tScW5jUUNpd2IxSkc0SUFidjYwekYvNWhNcTdWMU5n
  Z0xReE90YURmWG9kTTVxdW1MCkJPQWVCdHVTdTVhVHU4RUV0TWFEaVpaeHV6Q1MvanYyYXlNdjF4
  TVNJbjlHM3I0VjN5a0o5Rk1IVHRiUU91SkkKcWZ1eVlzSGcvSFlVS3NIQk9XUWRwSVVJY3I1blJQ
  RE5FMFNaY09YZXZwblV2N09ZSDl6bG8zeGdqNnRpNnhFNApaVUJ3K0lVajVwQXFSN0g0N2FldGZ6
  Q0lTZUpwU1hIZk1ER1BzOTRnRktUYyt2TE1YTmlIMnhQcGZqL1RDcGNuClVnRTNQUHJIdFRrcWwv
  S25FcEl0djh3Rmw5WHlDRFNkV1hWNzhUL0YrSGJrWnVBNXByOHdrT3BWMUdqUGg1WHcKVEJ3alla
  MjkwMDJUcFlBenA5bmQxVlJubTE1ckEwd0FoZjBLdVFDU1QySkwyWkVGMTdGWE03eDFKZmxsMVFJ
  YgpCTUdwQmFGU1hYd09FVTN6VC9wcXhlaFhtZ1pPWlRLdGdnUXF5UFhkeVNMa0c3OWxJaXU0cklI
  ZFQwcjdoZnY5CnNZZXFGZFFRYzJJaSsrbkRlU1hqNUdVK0dRTjI2ZlhvbWsvaU9JbFVTNnZDTGl5
  QUhVL3BNQTgwbEl0c2IvNlgKdUYyQmVJbGVwRmJtaVNOWStMQUNJMWkvLzNzb2xBQUo2NVYreVBN
  dzNiSkQ4dmg2TitEbFY0dlMxRTY5eWkybApqQUdlcFNXYTI2REVKQ0x6RzZ6ZnltNWgyTzhxNU9h
  WlhjbWZhT0I0SGRDNE1nUlZid2x2SG4yZ3NwaDdLWmhnCjdJWmQ0VFY1dGFtdWppdW9YRkZFVWNj
  Yk9sVGJWdEJVclR6R2ZnVzZkY3FMbUZYaXkyeU9WQjd3dlVQL24zNE8KbndzS0p2QWlKYjhrWXJP
  a3l0OUdPSzU4Z0tDNGpMV2hza0xicElENTQyNU9UNDNnZ1oySi9FUmlldUhGUWlSbApqZEJUeTZr
  Q1M1OVFOWlhCdHF2elpBTTVValcrTFcvbUxUYkNsWGhFRVNpV2ZnRUhuZ09vOGZHL2Q4STk3Z2Qy
  Cks0UmFFNW4xclEvcHJkRlEwUXNBN3ZSVFNpQkg0ZERRcWt1YUpJdHNzMXBaOWhsa3pRQkRIbHpm
  UnNESEUxVlgKQjVDYWZsQzdYVUJicUhOMWFnUU5kVlIwUkZUcVNaSGwxbWJJYTIrb3dtOEFwYlJS
  NERFQVdFOUVzRUN6Rk9OKwpJc05EM3pJdHIvVzdrV2FTbWhQSEJYUDM3amkwVk1OVEdTU1MvQUs3
  S3BDSkxtbk53UjdIZjJUaWRucENPVnRaCjk3RDRGL2V5YTNYODd1Mm9YNWFUSTNmOVhHcUV0ZHp5
  TDhVRjhJQUl6T1FWTG1ENmJaWmZTYWFEU3hyMTBRMTUKZjJuUVN3aDZrUnBFYlRaWkdRUnpkOTdr
  WDlTRVRwZ1NYbFQydldLQnZESXVVeGFRek9oN0UwajB0UXhTdVhweApWbHVmZmpLWThqT2ZKc3kw
  VkJUTG5YbWNUcmxxS0VWc0QvdzJ3QXJYSzJlQVRQVUtEZ2Zrd0d2TTJ5WnpodzVOCm0razlpaGpi
  UjZSWk54UmFhTnY3OU1obndYWDdpN2RpU0o5UEN3aU55TExFVnM3c2tzL0NYVWJHNGllQk1nYWIK
  a3EwWnpMUlI5Z0dPZkhMTWlkSDVCQlQyU0JxVkgxWHR1Slo2a3Rxc2tvOU1ra1NrQnlTTTBlbFhR
  c040Y0g0aQpXRytzUlVrMzBPYW1VZ3FYWTJuZ3JPb0lHaFE2NmgxYzk1UDl0WmlFK05WSWhpK0xk
  REkrbUZvR1hvbGZFM0hnCnZmNjh6WHdNV1I4WTkwdldQSjFIdTNZT3huN013Z1ArVVg1cFg3TEpJ
  ZDVCb1FCcHZqZFJGWVBaODdCbGV0UXgKdE5pbjFlaEhHT0dzYmNiTUdHZkpBK0drM0I3YUVOMVor
  MjJCajFDQUNIdlNEWHROT29aMUlJamZlQ3hpMyszRQo3cjRlQ2F3ME1oZHIxRTJMU2JFcTU0SVc5
  aEpqZjh0VUo2WkJEbndSdVNKYnBIWkh1TFNhNUNUZU1OL0J0cmNDCk9lN3hhZVhOdWNTOFozZlAx
  TkJhRDdxUVk2SHozOFFJaGtRUnYram9ubUdFbXBUMXUveUYxM3Y1amtsYzJLV2IKR3Q4Z201OENR
  NFdWVG45b1ZUY2p0L2dKdWU2YS9VMmMxNHpXVCsrQWh1bmpxOUQ2NDdnSmg2M295RnN0RXJxegpI
  MzRVU3pTWENoTzV5UWNGVEg2YXNwUnhGU0FUU0RGaitRMlB2eVBSWGZFZG1iMVVqVi9LRGU5ekFL
  VEx1T3NtCk9mMFZLRG4rT0E1MUMzUUdLREFaR3p0VFBzRjVEL1I4eVcwYWhVbm92bmwzSXBBSzJn
  STU1OUt4STArYkRrWloKb0d4VFhLSkw3UllCcWFlb0tycE5pK0ovSHBSYlMxNkNtWDVkQlBFN2VX
  TmtqaUtkSDFQWjJsbmtSU29MWFpNZApMSTV4WjBrSFhQN2FldVorcVZyZEFOVDljUG5wbjQ2S2o2
  cW83d2M3TElMR0pVblNOVjBCdXdTQ1hmVlNLYS9RClc0bWt5UERXMkZVUEYzUWlOQkowREVMbUdF
  UnZxWVhpT3JWWUxWaEQwSGlsOHlrSGZyQUxzbzd2eTRIeXNQekYKZ3VpMFBEdlNjYStJcU9zMWNL
  eFBCYVRqWER5cWR3d3lFM0VYU2dFNXY5dVpkMjNDQXE1TkJHenFNU3Z3eDA4VwpMYWhVdUlZekY0
  eVNGMFZoYnZlSXFxY2dLM3gwVDMwc1Q2NHc1WVgwK2gxT3JBbVY4UjlUTVVuNzg3ZFMrZG1NCnNt
  Vm80MjdrTFFyM2Vjc0tkSTZVOW05WTBnTjh5cTh4Z2p5eXZqYUJKVE1lbW5GbTlNY21VbG92RURU
  Sy9HZGEKTFg2ckR1Y2dZYlF5b1FKL1Fmd1puQWdHZTFNTkg0b0Q2ZXJVeXFSOExwVEliQ2tkMW50
  OEJnTEJKQVdmb0FsLwo4ZVI2ZGdoVlJIa3BSOE9jREZxYU1sY2lmYkJLRk0zdzE2SVpqODYxbysx
  VytnMmRxVDYwUk1KcWFHUHc1dnVYCkFaQVhJQTJMb1FzWUJVcXY3SWsrV0p4R0E2WEo5L2dIdmpm
  SHhlUzQ0dkVmZGRjZXlHTjdZTGVXMEhWSUE2ZFkKWFBQRDNjTFlYL0hLVS9xMWF2enN1WS9wMGVN
  RVVBL25XcTVxN1lIaG14cW4ra3VzaldRbWp0cElDRWY4WnVHZwpZc2RZZVRXOUdKaTFZQk5ySHFM

  Lis, 30 Мая 2017

  Комментарии (8)
 4. Куча / Говнокод #23082

  −1

  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
  5. 05
  6. 06
  7. 07
  8. 08
  9. 09
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52
  53. 53
  54. 54
  55. 55
  56. 56
  57. 57
  58. 58
  59. 59
  60. 60
  61. 61
  62. 62
  63. 63
  64. 64
  65. 65
  66. 66
  67. 67
  68. 68
  69. 69
  70. 70
  71. 71
  72. 72
  73. 73
  74. 74
  75. 75
  76. 76
  VTJGc2RHVmtYMTl0MlNMU1dWMUFpcjEyaHZUVTNqWVluaVVmTFFIR1ExQ1VVd3lBZUJnSkdvdE5S
  MGwxdUxSZApGaDk2YjV4S0FsSzc5MmpGYk45OW9SUTk4V3JpSFhsY3E0a1lWQnVQdU82a2VYL2dQ
  Wkt1TWlpeVdpL29mYmJZCmxZN2lUSVA3TmwyY3BGMlFaY0dTY0Y1cmVqQU9JSmNnNUZYNEJhc2xS
  NVdJaUtBN0lIV0lxazkvUGl6UHJ6cVgKMkVHN0EwSUR3TGNpL0xiL1BPTWVycWQvcHVhQytTY1c1
  T3Q2OXJzQlZjbnordWJCRDVEckN0ZWZJZGdvUCtVSgpaODI1Mk0vMlA1MW5CV0xQR3lObm5qTFkz
  YUw2Y0taWWI0STI3ZFMxQzROUDYvZ3dRVU8rRDVua0xHMHQ3TXp4CmZ2S0lUeXV2anJmK0txYTRz
  R1pDZGI4RExWbi84SDVMWGFFUnhjVjZPWW1EOEVEZzRUOWVKNFB2M1F3b0d3L2UKVzlMVmdwYVB1
  eS9mNzRmbFh1NHAvejNRa09XRVJTVmdRUHd1cS9OODREK0ErSEEyU1ByVzFCM2RyeVBwc3MzOQo2
  UFBDcmdJV1czWDVOaXdBL3JDVXVZaW03YjZIUmlNbEhCaW5VeG9KTVIxU09rVytMRGZKSTE3aS8v
  U1ppM2ZSCmM1T0xVdy9ZN1ZIL2NOWURyWU9NQW5DVG96eXEyNGZOaWlVLzNhb3NsVkhyaGZmdHBn
  RHlVSWNjVkh4czd1eFAKOG1xODlzSVBRNDBmYUtScG1FelNGQTd6K1lGS0dnZ09ld00vcGhlWXV3
  N0hha2NCQkhLZXIrMEkzSUFjTWlsZwpaU1VtdGhnWHR3T21PRjNQZXZlU2ZEVmdRY2k1TElXQlU2
  U2wvWXpoWlZHZmNPekZHKzR1dFVTOFZWckI4RTR4CktoTkVUYlBWcUIxUUVRajBibnU5UUJBdXMz
  dDZxeFdCbExhcnFHMkNzazZ2bVdOSFJuMEtSZTVqWngybkJCb0oKTERWRFBDMFJWYWp0WGYzRmgv
  bjFUSUh5eTYxb0lzVHpZTmhrNDRPeFhFcnNUWjJxZHBWWlNWeDhoOWEvT1UwSgowOEgvZFFra0sw
  LzQvclpacmJQckhiNnhlMGpNVno0ZUR6YzR0RnBmOXhmdG9ab0ZqdmU0MVYrKzlNeGpLMFIyCk4r
  b3o1R1JITStrRFBhZ2Jpcjd2MHRHWU8wRk95Ly9QWmdJRzhSclFsZkJkc2FrZGU5c2ErUnd1dm1H
  L0tmdisKa3dQMmlaUTByU0NPQ240b21uS1VuR0tWbVFVdW40WFAxaTlzNWJBby82bzZtV2pEdHA4
  L3I5SjQ2emJ3Tk9FcAo3cXdpeW1jaWV3Ykd4WXAxUktEN0xKTzRxNVdMUWI5QzEwU2hLVGlZR0Q4
  MzNqM0ZtVzJ1NWVXR2dUaGUwd21DCm45NldTNnpRNWZESUp6WTc4NnpZbU9GVTh3V2czWE5HaThl
  OHI4UVh6MWVXVXVvS3dSaFZwTitHUTROZHN6cFYKVjdPYU9ISnV0YU9oczBhQlU5QXhwam5WNzVV
  WnVrY3RRc1I2OUZqT1oxM24wY2lLZzErU2VoZHdDSWZScGFHSgp4bjRJK1Nxd3BGVThGSWE1ckFR
  TVFFV3VrVTluelJ0UEpFcnIyRmFRMTc0WFJFbUhJZ2t3a2ZZQXFHdTQ3NldtCkRsak00ZHlWd3pm
  NUlYZlY3WXgvOG1GRmtPN0hLak5Fcm9uWUlVaWhlRkRrL0Y1YzJHYzk3MS9sL0xhOXc1Wk0KcEFo
  bXFqbVJHWWhLcW1oS0NsNnl6QkY5VHhOb2IvSXh3YW5BOXRUNE10cSsyVHE3TTBtYkdray9lWkpr
  ZlZCcApMMjd6a0t2NnZvNDB6R1o5Skp3UTRNZ3NhaithZzVyMnZTQkV1S1RYUU42NWNRQXI1MFVM
  WXduYXBHcGRMUmVnCkswd3FiSDNsN05QTDFOZWVwNjVnZ0VLMUZ3eGdKQXVMT25aclZlU2pVeExS
  QU03YlBNT3J6dGc4YUp6MFN3VlMKWll6ckd2Z0NLSUk3bkFQNXFjRG00RXhUeTQwYkN0Y1VHTzY0
  b0NIVlVTVWVjTXdpMm03VncyWEdZenBHTUd2cApNaHhvanNCZENaK2cxODR3Qkw2QU5YZjlQb0RX
  QVFNOXNpS1BzQVN4ZjVMZDNTSEM5RXpnMlZiU2E5WUNPK1U1Ck80RUtVaWlWdzRuT0FkQ0U0VC9J
  MU9jcTBCb1I4Sy8rL0JZK3FGRmJTQjM3cThWRCsyZk1uVUE1a1JUcitVUmkKUHp1YVd5K1diV1p3
  eHRUWmduV1ZhSFJ0SkJpbXdPb3RiOThIaXJhTnMxcWFMZkE1SzB4RktzUVVaMTJIUlIzQwpsODd3
  RFFnWHJTdkpST0tMQlk4aVJ6WW1lVit2c0VsZkdMMGdSSzViMVhvUkJZQjh2MURVN3ZjVU9QSXRy
  Qk1vCjFIZCt3UnJsbisxQTdMT1FFdnlZb3k3M2xXZzNkSkVxZjNWT1RQN01MNnhXS0lpMmJjdkQw
  dk5WMVhMM2YzOG4KNHBPSEs1RE8vS3RmV1hORDNyLzJxczFheGtTSHM5ZHArdHpMU0cvOE9KWW43
  WGdrTVdrNmRHZ3hmbkg5L1NOVgpxUUw2VUxHRTB2MmxWaEgzb3VPdVdzcFQyMHhMNnpaRmVrMlBm
  aUR6ZjAraHdSZ00zS204WTZ3bXpYUStycUZ4CmttNlI4Yk5wQmUyN0tUV1lSL2RjUG9WWjFMUWRD
  bmR0dmxUbEF3UkhaTlIydCtDZ0hTK3lCRlM4cjFIVjZ5VnUKWmpxcTI3QlVJZEp3U3djenBNVjFz
  dFBGWStnREN1cHJHR2xUTW9ZbXlocWtxWTdTSXZ1WVo5ampGRkowZU5XKwp2bE5OWXZDVGJSZElp
  TEI0SGJFeGs4Um1QTEMzNFhuRmdCbzVLNVVETThtUzVLZzFMV0NIWm9mWEErNHNOZWVvCk5OSzJn
  dkhVU0xJMk9EcEpoYkxiNjVRTHRrQ1FVNTVzNDMyNVFmM0tUeW1ucFJiSERUZHZhYmhZaFZiNE1K
  cFIKQXN1c3lORjdqcHVxcVZld3phaWxXUDRxMjg1czQydERZN2pieUIwREQwM3J0c1NrQTVzSGVP
  RlV1RDIwVzJyYQpaL0VKTW1YZ0NBaDhaZ05yS2p4Tjdrb1B4bEFvWGNtZGo5T29jTmpTTk4yd3Va
  bE95ZzRZcjRhTCs0TEcrM2x6CjdFb0JBTFQ1RHRTTTBlN09OZEEyd2JzSTM1a2hUbWpFRncweEVn
  UDY0WGkrZ2ZwOFZWaCthcVNVSEpYc0t5VGcKZC9ROHdTSGtvRDNIbnBCV0IzNlZ3MWNoKy9FS09k
  MlNKWkxRMkFDQVVmbGRtbzFMRWl2WU52Y3ZSVkFUS09zbApiZ0dqZkkyMkJZWFppWVRnWFl6cG4y
  eERnRWlBd3I3alBGQytWdkZWM3ozSUJhL3I5ZWlIUWFZbFh2UHd2UGJ4Ck1EMWl1aVBYMnZVcm9p
  WlRGS1lOdmY4ZENSeFdyWFJIOHhURFFWWDBTdTVPdWlYQlduSEhNd21vUVEvVTZwVEgKVHRrMUFN
  bkl6ZWxNeVcxdnplOHRTZC9kdmdleHJDU0oySmFsSzd2dmJMc2w1Q2FUd0ZzRENvdEsvNlRSNGh5
  NQpGSVM4VnEzQktVOHMrWjZENzVBdmg0UC9GNUJUdjFtRk5UY0Vxa3lkQmJ1YW1FeHh5WmMwSmxG
  ZHNWSVFZZFlMClJsSVpJZ2JPK2dVK1Nndm5zNUxtY1lmRElpMndqTXJDL0E1TEpwVlpQYXpwcTI1
  Ukh0L1g1c2IwcVIwbTJjbmcKdTBYMks3ZjNJamhuRnAwc2xkUnVERU9td0Jwcnd3Q1VGME13UGdF
  ZVpwbzhHOXZzUkdwVWVzL3ZGWFVNVW1UWgpVU2tXK3JXWFNzcTdkRngrakZIdDY1VTVDdGxpMGhl
  RUl5c2l5L25KNTZYV1N4RGo1ZjFkR2t3ck14bENrRis1CnBnVzNIdU1vZW1GMlJpZHZtUjZMRW05
  Vy8xQjNubE0rYmFyN1ZVMzdKNGZMV0ZHVllrTW1jSXFaYm5IVFE4Q0MKcnVISTloZUFvSXZtVGxp
  amhoNjlvYXd3RGFLS0QvTiszYmQyc3p4azMreFhOYXlzb2F0bElGdFcxSFRiWUVRMwo0SVlPZXVK
  NFRMV1RUc1NWb0FZZmNNNURyZDd3REw2Smdsa2drMklQNXc4MkZGMHdDdjdVeUg4MG81V1dDSWgw
  CnRwcTkzZUExY094ZjZNaCtqVEY1WFZINzdqYzdBR281ekFXdW5wdXBFT3ZVZEtmeUlLeFR5UkxB
  MklNbWhlQ1QKcGl1M1liTGlFejhmNHdRdmdQT0w4cUVBeVRWWldrREptTEpaT0NCOU5LWGV4dlQz
  amRFWS91eEtreFk4N0RqZApRa1RSbmpGcS8wSFMwZEk1aGVXbUI5UUg4RzhZUm1yTEdnR01pdnpR
  TWJDdE1tcVAvbG5HcWk2QWF1WkR0a2dpCk5taHRDa2hZK0xTWmhXb01GQ3RsQVlOeTRtYUx2cERw
  elJRQVVod3EyZU5TQmdwS3pQWVVheG03djQyMENqUGIKZ1VmS00vUmpLSk5MaVllaXZsRHZVSWd2
  dEllbExhWGdqWVJFand4TnFSQTdhMFoxeGZhY21NcGVGaHEvRVpHWApCMjlWdXA0MWxIaE9UcHh4
  cWowWFRuWWd4bk15a1RwR0l0eVdHK0VVOU11Ly9GREVJa2lBblpjYXpmKzJCU2RUCldTc3JnTjVT
  SzUrNnIyWDdXU2Q1VEFjdnJTWVVING1Fdmh1MnpuY3NVdmYreERDU2dBcDFnZFlvcnFjWE1PbUoK
  RVdQRmw4N3ljcGEvMHlHZUg2Qk5EVXFvVGFiTktydUNKUVVtU0hJM3E0NVA0MlR6Uy9GeHhIZVJE
  a3hEZ2lSNAp2cTNDcW9TNXY1OGIwcG1VcW5JK2w3Z21oWkFYTFNNZUhkTktSMXRqRHNxcm9oYlc2
  NUhZeG0rTXpSOEpUK1ZLCll4UHB6eVRRbEdIVmRUcmFGZUFZYnhsMDQrQU1KVUNuMVRnVWcyY2ps
  ZDE1cisvK3VCV0U1S3dWZWYvaVI2YmUKREFqSFdWZ2k2eDBNNUJzclNkS2JBdjA2bjVHZ3VPOUcx
  dG9HTVhBZ1VvU1VKTVBCWnIzOVV4elFnSnpOUW15cgpYd3k2M2x3Tm5PMUoxSXR4TGFVTUlvSUFp
  bkwwOXZVYmxOLy91SmY1YjVNTUhrdGxiamlYMlVNWjNxYmZoZzF0CkNiUWk2WjcwbUVwUmZIUjdB
  RVV2N0JpdVVMMHJZci84S0xyUitURXBBL3M0cGpvN01jTnF6bWxKakxtUnpuSWcKNzlPUWVJY0wz
  dE9xUDZXbVdnRE0wTWM0bWJ1UFQrZldEVnl2WlJERDJJZnhNUHcvK25DN2FXdnpUbllwaUFBdgp0
  TFhWTUdoNWt3azFaaU01SG5OL1QrYjdnMHNzcUdjTlp0d1pzNnRPMEZ4empOdWtvcGRKM0p0ajhu
  ZkRNUDB2CkVqdEJhTFMxUTB5SFozS1g2d3FicmlDNHk1ZTFrMGJyd3dXOFdZK1hwb3NGajJ6MUdE
  dy9kUzJLVlAzV3V2S24Ka1g3WFgxM2VTejlOMXovVWVYOGNtb05tV3lkSFRObndnRmVBbWI1aFMv

  Lis, 30 Мая 2017

  Комментарии (0)
 5. Куча / Говнокод #23063

  +1

  1. 1
  http://googlinho.com.br/

  huesto, 24 Мая 2017

  Комментарии (0)
 6. Куча / Говнокод #23021

  0

  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
  5. 05
  6. 06
  7. 07
  8. 08
  9. 09
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  if ($request_uri ~ .*\?$) {
     set $uri_is_matched "tr";
   }
  
   if ($args = "") {
    set $args_are_empty "ue";
   }
  
   set $result "${uri_is_matched}${args_are_empty}";
  
   if ($result = "true") {
     return 301 $uri;
   }

  Конфиг nginx

  sikamikanico, 14 Мая 2017

  Комментарии (2)
 7. Куча / Говнокод #21160

  +484

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  IT Оффтоп #4
   
  #1: http://govnokod.ru/18142
  #2: http://govnokod.ru/18378
  #3: http://govnokod.ru/19667

  3_14dar, 09 Сентября 2016

  Комментарии (704)
 8. Куча / Говнокод #21074

  0

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  #!/bin/apple/huyapple
  
  #
  # Почему, блять, в эппловских push-уведомлениях установлено ограничение в 256 байт на одно сообщение, 
  # при этом мета-данные пакуются (хоть как-то), а полезная, блять, нагрузка - ни хуя?
  # Для полезной нагрузки, блять, используется JSON формат.
  #
  # Блять, либо ограничение снять, либо не JSON использовать. Заебали.

  goo.gl/4c2ntb

  bot, 02 Сентября 2016

  Комментарии (63)
 9. Куча / Говнокод #20961

  +840

  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
  5. 05
  6. 06
  7. 07
  8. 08
  9. 09
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52
  53. 53
  54. 54
  55. 55
  56. 56
  Options -Indexes 
  ErrorDocument 404 /404.php
  
  <IfModule mod_php5.c>
  	php_flag allow_call_time_pass_reference 1
  	php_flag session.use_trans_sid off
  
  php_value display_errors 1 
  php_value display_startup_errors 1 
  php_value error_reporting E_ALL 
  
  php_value auto_prepend_file "/home/bitrix/www/bitrix/pagen.php"
  
  	#php_value mbstring.internal_encoding UTF-8
  </IfModule>
  
  <IfModule mod_rewrite.c>
  	Options +FollowSymLinks
  	RewriteEngine On
  	RewriteRule ^(.*)/page([\d]+)/ /$1/?PAGEN_2=$2 [L,QSA]
  	RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  	RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-l
  	RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  	RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !/bitrix/urlrewrite.php$
  	RewriteRule ^(.*)$ /bitrix/urlrewrite.php [L]
  	RewriteRule .* - [E=REMOTE_USER:%{HTTP:Authorization}]
  </IfModule>
  
  <IfModule mod_dir.c>
  	DirectoryIndex index.php index.html
  </IfModule>
  
  <IfModule mod_expires.c>
  	ExpiresActive on
  	ExpiresByType image/jpeg "access plus 3 day"
  	ExpiresByType image/gif "access plus 3 day"
  </IfModule>
  
  RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.sitename\.ru [NC]
  RewriteRule ^(.*)$ http://sitename.ru/$1 [L,R=301]
  
  
  # Чиним изменения в названии корневых разделов
  RedirectMatch 301 /catalog/oborudovanie-dlya-katerov-i-lodok/(.*) /catalog/oborud/$1
  RedirectMatch 301 /catalog/vse-dlya-orujiya/(.*) /catalog/guns/$1
  RedirectMatch 301 /catalog/ohota/(.*) /catalog/hunt/$1
  RedirectMatch 301 /catalog/ribalka/(.*) /catalog/fish/$1
  RedirectMatch 301 /catalog/noji/(.*) /catalog/knifes/$1
  RedirectMatch 301 /catalog/lodochnie-motory/(.*) /catalog/motors/$1
  RedirectMatch 301 /catalog/zapchasti/(.*) /catalog/spares/$1
  RedirectMatch 301 /catalog/navigatsiya/(.*) /catalog/navi/$1
  RedirectMatch 301 /catalog/masla-i-gsm/(.*) /catalog/oil/$1
  RedirectMatch 301 /catalog/accumulyatori/(.*) /catalog/accum/$1
  RedirectMatch 301 /catalog/turizm-i-kemping/(.*) /catalog/camp/$1
  RedirectMatch 301 /catalog/pnevmaticheskoe-orujie/(.*) /catalog/pneumo/$1
  RedirectMatch 301 /catalog/suveniri-i-podarki/(.*) /catalog/gifts/$1

  Помогите пожалуйста сделать так, чтобы все ссылки вида /catalog/oborud редиректили 301 на / catalog/oborud/

  konstantin, 25 Августа 2016

  Комментарии (3)
 10. Куча / Говнокод #20952

  +2424

  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
  5. 05
  6. 06
  7. 07
  8. 08
  9. 09
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  // Most profiles should run only on one loader (they don't coordinate multiple instances,
  // and do not test performance).
  // We explicitly specify that some profiles should run on multiple loaders:
  singleLoader := true
  switch params.Config.Foo.Profile.Name() {
  case (*foo_config.ProfileIO).Name(nil):
  	singleLoader = false
  }
  
  if singleLoader {
  	// Setting TargetLoaders to a single random loader.
  }

  Вот думаем подарить человеку книжку про судоку, а то творческую натуру негде применить.

  wvxvw, 24 Августа 2016

  Комментарии (25)