1. Куча / Говнокод #23085

  −1

  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
  5. 05
  6. 06
  7. 07
  8. 08
  9. 09
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  OGJUCjZUQ040S05FR09JTFFydlNDOExYUEJMM0ZFYlZVOUhVVnZtbTdpTUZBM1pNTEpGY2pDc3JJ
  aHg3Y1lGOXZZdUcKZGVCN3ZHK0dhT2ZqaC82MGRmNnhvbms5RUkvSkhqbk13RldlWUx0NXEyeVR5
  cGpSZlltMll4b3RxSlE2cmRHYQpOeDJra0ptKzV5bnB6eTBodEc0b1h2VjF3c2d6eG9lU3J1bU5L
  NGNHYW0yVVNpZTBLNWE0YVhnMVhYc1hkOTdaCkg4Qjk2SXlNRVpYbStwZGw1b2xJcENRY3V1TGRM
  dVVwbHdOY3Bza0JTeUNqNnZmOHNKVVF0WndnaW83bitLbjQKOGlBWDhiRUpIRzBYKytKUUY0Mzl6
  OSsyTGZ4VkVISzA2SEUvMWhpNDRwNVhaTFRxSzY1SFVtRjlvZE5ObW8ybgpMMFQyd0MvYmdPZlRq
  M1JlaTlENnNxeXFCdGJUdTBuR0JvNE5zd3JlenRIbTVYb2FhR3Z3MkZqMHhoenkrc0tPCjVpWlVZ
  MjlUY1FYdHhwbkZpaUJvK2FnU2pIVzFrUkhkVUhITXlhN0R6ZFlQQ3FvcW5WdmhReWlmTDRVMlUx
  WFcKRDBNS3JpcUppZkZ6YVI0Um1MbEJFRENsaS93alBWYmhWaHZzK1h3R0JlQkhPR1dPeTU2WFMw
  ZXN1NEFOTXBzVwppTm5ka0dPWCtGTGZXQlpNY3R3ei93Y0lncEc4VUV4aWRCM2dKWkI1ZHI0ZlNu
  NExlR1lCOEk4WEtDcXFpVGRxCm0yd1dVV1pYbFhFNWh1VDg3OWwrWnBxZkJoZ3dUeXhaYVZwemw0
  aEVPNHVYV0pEUXNpVGpWaWhZM0xQbkJWcnQKSzR4TG4zYlpkUkZ1UmlOcStqd2NGS1g3elM5dGlO
  OFlYcE4wb3ZKaEd6TS9iMncvZlZmYmpFUkswN09wV09VZwp6ckdoL3FhVGFGVThORGFDcUtxcGN0
  RFRSdUlnTVpJQ2hXcGIrWlVDRXVTT3N1SVNCVzR6K1J2cGdYT0xmdDFJCllGcnBVNHN6c3lrbXZs
  RnFubGJJTHBsSGhsblQ5Qm5Ub3Q2amluWGovTlluMTcwTUFQQk9hanFiTUZITFcyZXYKWlQ3cHZE
  d2xFemV3M21XZXJWRTA4Qmh0VmUva1NpY0QvMmUrSjV1azdaVjIwekNoWmx0QU5GR0dGbUxlZ1gv
  NApwYWV1VE5lU1pBcHRUWEpFRU0wUXduNXNsSDJaaGZNZ0hFeTdwK20xRndVNzI3WGVyQks1ai9D
  T1l5TzBqZk5rCnpBT0JlNUtvRG9XTjltVUh4THUvZ3VGZWRsZWNxdGpmYzN1bjZwcFlhVXZOOGox
  VER1SHBIdGNud1pncDM4ejYKS0RQQTBVUDJjUXY1UlpHSi9malViR0ZIazNTdEs4VmlBL0ZUMHF2
  VkorM2pDNGxYODhoZEI1cklZeEJkLzBSQgpBUUp1MzVZUCtTL0x2QkljUG9pTzlLV2FvMGhxYUFP
  SWdtODdOczdjakdTN1dqeGlSU0I2b0tDelJpSkJScWVWCnJQVUFjb2wwS3dDdHJRMVlxY2REVWk4
  SlVUbm15YVJYa2NXbTBHcm5oeU8yTGdJajBhZmxHYmxsajBHelFaYkkKT3VwSGVIUWM2aVE5NWpv
  OXB4R3hONTBMNlF2WHFveDVqVUprS0pMMU1lN3NWcDlnQ3F2QXpEbTBLMG1SS1RCNApmVDVEcUpv
  WHNJdlpDa0pTaVQzTWhMNnZ6cERJVkl5S1g2Y3QrbDZBajBZPQo=

  Lis, 30 Мая 2017

  Комментарии (9)
 2. Куча / Говнокод #23084

  −1

  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
  5. 05
  6. 06
  7. 07
  8. 08
  9. 09
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52
  53. 53
  54. 54
  55. 55
  56. 56
  57. 57
  58. 58
  59. 59
  60. 60
  61. 61
  62. 62
  63. 63
  64. 64
  65. 65
  66. 66
  67. 67
  68. 68
  69. 69
  70. 70
  71. 71
  72. 72
  73. 73
  74. 74
  75. 75
  76. 76
  dHA2aElMSFRWMXhQSlVJRUFvSWdHcXlsSG40anlrWko0eG5BMHl5R2lKUUp0CnV4WEVaYU5WNEtZ
  YWVJSWJMbHNXZVlqOHE4QWp6RzVnNWJJS040aklFVjJjdEVFT2k1dDhiRnY5WHZka3c2cjUKbTNK
  TlA5Q2pYU3J1b0hPTE1FTjNrMXNrWURnQXF0VnJCS2FMWmY0dkQ5NzVPQTliYkJTM284ajgyVSt2
  RkdaawppVkUyUkhXbDZOUVUrZFlSOElmN0Z3MXM3MHZYRHpyY0VQNnZFdTVpTW5uK1pXTjZBcW00
  MzBqdDM4STZPWnpICmwvQkNYb3g1NGxsTXdDSVZkV05uTk05QmdaOEJpTEtEYnorNlB0YWN5dFJO
  UEZpNmE1c0xHL1hHUG9oV2xNWGQKQnlVRk1PK0tkYk5pOGFYRHpGczJpM3FpalJsM01wc1lIUzht
  eXAzK3hOeXVRanpvOEFjOEJPQnBmc0ZTNkFJOApTckk4Ujc0NGI2MTVqRFdsS2JrS1dLMzhpZDJD
  aHZBNG4rQWs1ekN5aU03QXp1RG1BbnJuUVNMNzNQdk5PaGFyCkZidEJ1ajliNTg0eTFJbmF4b2tH
  VHMzVlU2QklRZ21jZ2pjNytSSko2dkF4RGp0TjJXbXYzOVFWQ3o5Q0o0Y0MKdlNGUTZFSjVnVGd2
  SkgyN3JHR0xEZTAyOHZJK3pGeDhURkhFdk9tNXZibEE4Q29ERk5xNlFYcDNjZ0VJb2N1SgpQS0hP
  UEpwUGNKOEtqQkpTem1iRDFzZytSNERFaTJncDF6K2VRWTJWaXZJaW15bnJNb0dYUXRxaDU4czVF
  L1JjCmFNbXpybXFta0IwalRwTkxqdkpKOG5lQ2l6ZXJCY1g4RDU4Q3poZ3kvVmJRT1c0WXZwaEtv
  Y1pjNXpHR0RKWksKUk0yd1g4eWpITm5LN2gvWi9IUklxbXNDZGJqSzRGNUxrTTQvZXpja2JsYkVy
  Y1dVem1rbmorZXlmV0lpVzdTaQpXbTB4WUtVSkRFR1o4V2ZsVFUrYmMzSFNjMGZKbjdvdlZDZld1
  ZS9vMVlpQzZ4WHhqUXBON1Z0K0JiOFJ0NHNvCmhyeStVY29RWktZZE9wK3dxNWxOdEJ2Z0JmQ3RO
  WHBGSGkyWlQ4WEYvRnRUMWxxd0ozaGdreEVGNjNjRmhESWUKdXAyNXdwN2gyTzFaaDh1V0tnNkhV
  U3VFWTdUdnZpdmRPRFI3RnAreXlmS0h5TlduTmptSHhvK25ZaUhpaGVyVgpDNURoMVprMXo4cUtv
  bVZvN2JmMGtMQmh6UzZhQXhYTGcvWmtjOVE4bW5pSGh3K0lmQUo0OFJ5SENxZHpQZ1RVCjFxVkJz
  UzRGTWFNZ0JjbGl0SFExVXZVUW5remJpTU1OcG5ybkpmYnhJZzlTTjZmQmp4OWtkaXkxTFNYbUdF
  cG4KaC9xVEl2cU9NK1BpWjN4UHVzTzdyTlZucVJwbWxNemNEcHFzand0dy82VmNXWXdlc2RrMUlN
  aXQzZ0wzd01jVgo2NlByWGcrR2FjaS9vcDFBZmZDNHUzZkcrMDIwSEdsZ21vWWhpdTFNd0FiS3Zt
  TFFSUFh4YWdJOUs2RGhDazErCnRyc0hzbkd4azM2ZTZ4TFVEK1hVL2lNbjhqOXM4bXhUTm1aU3NZ
  K2VaZzBENGNlcWZqODhUWXpzZkNROWpzMkYKdmRUSVRKcEdudkRKSjZqajVkTXBPcmp1WGYrdnRx
  MmlsMGNXTkZiN0YzWHVaa0RHK09rVHZWaGc1QlRnR2hjRApJcm1kUEdxMDNjdEd0K3A2ckR3Z29Z
  SWx5VWdBbGh0REkrYlhlV1J0bHBJU0M1YjdOaUxOMzFLb2ZLbCtVZllmCmcxaFN2MU9oWTJXL24w
  TTRXSUkvL0k2UkF1NnViNFBnRzlRQVk5bkxFaWVZNlpuTWR1c1F1UWJLM3pTYkFnTzkKM0JRemtx
  bzlRaXlXRXkyeFZXRzJjNS9aTmpPQmJRMGYvcCszRDViMDMySVQ0Wnd5RU9ZUDBvNm5NR2xUeHlY
  dApPSmU5SmJUdHUyWkxFZlRLTXhQa1NhSWRUQmhoR2hsTnRkaWUrSEpvRllGMnl4MnYwMCtyb0ZL
  c0p4UC91SUExCmdCYStLQ3VCQVRuRUtzbjdBdGFZY3J1Tml4SlBBTlhnakhFb1FyZ1FHS2doQllB
  K0ZQeDNaSjJlZ1VzRnBFWlgKUlVIZUh5aEl3RDFWQWRYZW5LVzFpOWIwQnpwNnkvZXRocWQ5NHpL
  bEpxUGcwcjI0dGRmMDRaYzN1Z0FsaWxsYwpieGhiZVljRFJxQUxaazlIZmpPK2g0eEZGeVIxcXAr
  T0ZIYUVjeUphL1V5Qm9OUDdreDZDQ3AvbkNTWFJiaHRCCmFnRHpwMStrVXQ4ZVloSHVGWTNKMTVM
  N1hRUGVWcXI5ODRIbDZZZ0VUUURpN0pVNSsxL1hJbEVjY1hnZlc1R0kKTU5PYnZsNDF6YTRMSUN1
  ZjUrWkE1NmhvL2FadDc0VjVFdEhmZzV3cEFZUHpEOFM2VEw5NUxWWitJTWZnVFl1TgppVzB2RXNV
  aHNkTGJQeXQxNHQrMkdGK2pUdEhFM3lmSEZqdFZ3WlFxWFlLblk5UGpLU20wbERHNnFITnVnTmF1
  CjZ1cEhCYkNwSkhHQmF1Z2JkMEFwaDl3VzRSbmVNdnFUazcxNk9xR1R6WDc2U3BWbW0vMzZPVTZZ
  dnI1TDViK0MKUjhxcWtkc05KRDNoVUhyei9aWVk5LzBaUnFsVDAvNDFvVys0NU51MUgwN3dwRTZl
  ZWxPbDE3dksyNjFXald4SwpXdXl2dXpqMk1nWCt0Rk5LWk1DazNQOU9PV1ZlZmhJWU03bU5EVEZH
  c0xuSHJzNUt3bzF0dWczQXJaSDlIVFNDCkd2U0VXTUhEMC8vWHpUT2hJbitSK3Q0RWJmazRCUFBX
  QWx0aTVEWHRHbllMYzdONGVpQ213RWhtMUdKaThwSHoKOUk3R2UyN3JQY3hEOXhuSGtONy94MmFo
  bkZOTFFsTVdGNzVwVW0xbDQ0UDl2eERpdlVPbGtQWHNtOFZlbTVrdgpDdzNuSy9RWEtNL01Rb0dL
  L0o1ZHJqclNoV1NHRjJZdXRvL3ArZWY5Qy9yUG4rVURtY0JQeUhjKzhZZWY0NVdaCmRmWWZtdUlD
  UFF1MUNoNE5XSUk4WFR5OFpxNWp3eG5oY1FYRWFPNzA4VHlSOG5NdzF2VDlVVVdiUWpINjY0dUIK
  T2VUeUR2TDlwYi9uS0lULzQ5bXZ2OTJIbXF5RFZDbDg2SFBzZ05nZ29LZ21CcUZybHFyUW1jRzNo
  bTdmRUhYagpxUUdEbk5zRjg3dWRXZ2lSOVhiZ0lxYnlOejliYUR3Qm5nQVJzbG1NbWtneVlWMlFm
  KzNaMGZMTHdCanp6blBxCkNSWVlUbHAvVGg2bVFiUjRKNXk3VnI2UTZOQ29PNFUySlRRNWNGZHlG
  TzY2VUNQeFljbWFJTVlDc1hxOU83YmwKVFFFcmllMUZnNTVWOUkxek9VdWp4bGpOdDVCV2RoUnpr
  Y0RZNGtkTjg2SEdVQ21qZEwrRy9OYkhGSFg2ajZoVApHSGdSOVZxTnZrQlBSUjcwbWk0Y202ZVFN
  Z0dlVy9lWHhhdHpBRFdMMUVoTTZDS3F2eEUrVCtac1h5VEN6aDNhClJBcFVnWHZkRFlSRjRSZC9Z
  WU84eFRCZjBpWS8vWU5CNGsyV0ZJeVN0clRrOEtPYUhQeVBUWUtkR1QzSm9VdWoKQjVlVkpFN3Rh
  cjk2UTdQNGZmbzdqY2UxUW1LK041NEw2WGhhVWdPbEF4K0UyVmxKMXVQY1BUd1ZOc3FFeXJybgpP
  OUFkNHVxdE5DSWRaa0V3dVJ3T0tBVzVudnRlaHFRbWNlTnk0RE9seXN4T1V4YmpMWVI1MnZlcWdP
  bGF4dWxxCk1iVEF6RnhFSm1UMFF1dEpFTEMwQ0kzMTZ1WnFickpDcG5DdUVINEY4VU5POUtSNnJ0
  NDRURDd1cmtWR3JPM3gKSkFZR0t0dlY5ZXRacW9nN25aMlBtNENCaWRCQnBGOW5IWmp4akdHamsy
  MCsyL3NTZlRLS0ZQU2VYNDFvL3BwRQphWmVDd1h3bloxeURJbXZmR0VCVHhUcEo1b01BTkNzMCtn
  MzFzOFAzOEZGVXk4Ky80Tmowc08reXpjdnAyR3ZqCmFVbmx3TC9wU2owMlA4Y2RvL1cxTFZnRVE4
  TWlUNVBvTjRUZW9Dbld1bFQ3TUx4dVNESDh1TkhnQlpSRmZZVDEKd2tNTkJqcWk2bnZDRHU3d1Vn
  aEJVWEZYWmljOHFjTHlnbXMyL2pPeG5XRFovRnNFS2ZpaEw3Y2xNSmMwMG5IbwpWOE1vMDRON3Z1
  ZGloaGNBa2tDMkV6RmpmZHUxVCtZa0Z4VXh2VWZHZzJqYTFGUUptT0ZzYlFidHJ4NWd3V3FLClcv
  amVkdVVYVi9oODRYZzhBQjdheTcwbnBNOE5xRkxodVF3em9uUmV6dG51Yytxa2k4QUJLTXA3VnpG
  R29XVHAKd3VJdUdDald4NDIzNEpQNUplK3BXMEl2NGlNWWlFZWgyYVFCci9VbGVUOTBna0ZCbENJ
  ODBJbnI4TnQxR0x6eAppalBHNjA0YThkSjZzOGo4V3MweWtQNEE1MStHaDVwMDEwV1JoWk5ZR1RQ
  Yml6azViUXB1cHAvMVY3THkzL3RuClorQitPZ0R4NERzR0xHQ1BVZWE3MnNaM3BzWkV4Z3gzQlRz
  RzFyYVkxZTZ1VjdaaXFiaFVIcGtGdDFJSUZXNkwKeldmVkxoU3JaWngwTTNuQUZ3NmcvcWsrZU14
  STgxMTBFb3hiQVVadjZVc2ZraTY2RWZwV1ZoZjAwclJKMjFGcAo4c1F3K3JRNlRiTitPVnhiOUxN
  eVFZZWwwMG9QM1ZaVXZoUVZSN2EwbTFzYk53R1dBVDkzTGJseTYxcHBJVldzCmx6RG1pRWJCckJO
  NWJCdGhaYmRjY0F4aFNHWDBRNTIreVpLY3d5azZvQXZzTXNHdk1BNCtxS2FxUERzSlZsNUoKS0la
  dFZFd3RMcklqUDFlTFhtZ1JZam4zTURCcmkySFVTZGR6RXdWZm1keDVEd04vQ0hvempIb3F4SWxZ
  SDhBTgo1VHRYTXNBSHdMaUduR3lzQk1haU9nSFNHcWljVWlHQXI2ejR6QW1HSzc2Z2xNbHJsM3d3
  c3JHb3pZZml0amVVCndmQ1E4L0tiM3ppbVlGWGwvSG1qK3lLVVNpaHg2WENKWGlxL1U3UnNHcmNJ
  d0lvdVlxa2pFR0lWbVYvUWRhWFkKeTRWTVM5cjd3VThEOE5CK3F1RlEvNGZiNXJIUStQeGNDMDIz
  NWJCek54dHhsTlQ5VVloc0V5bFQ0clVVc3pEdgpQR3NGYzRLVFFnRXFaalE1eVBwUWx5b1pldXJj
  b29JcVdOb3FtdFk2MDFCU2p0VUc2Wlo1M2NIa3d1aWdDb3NiCm96Q3JhVU5UTVlpaGpnOGk0bmtB
  bE5sTzJLUDVWdCtQemtGNXVyM0tCdkRUNHc2OHN1WDBzaG1pNC9tNWI0V3EKc3Boa0FTYlkxVlg4
  Zk51SkswSktNZ3puZHNTeEMzd01FV1VEaDNNcDJrUU55WkxWbVZDTEY1WjZnTmI3OGRJagpBSzJK
  ZVhLakI0SFdLN3dVejBuUklIQzhQTjJVZ1B5ZXRaM2l0R1VZVVBVM21TM01SdDdwVlJyVUx6SnpP

  Lis, 30 Мая 2017

  Комментарии (0)
 3. Куча / Говнокод #23083

  −1

  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
  5. 05
  6. 06
  7. 07
  8. 08
  9. 09
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52
  53. 53
  54. 54
  55. 55
  56. 56
  57. 57
  58. 58
  59. 59
  60. 60
  61. 61
  62. 62
  63. 63
  64. 64
  65. 65
  66. 66
  67. 67
  68. 68
  69. 69
  70. 70
  71. 71
  72. 72
  73. 73
  74. 74
  75. 75
  76. 76
  Y3VhcW1UREhWZGROc2MwcHQzd0hjSwpoanFvV0lxNUt4eERHeGlyWEpwYytGOXJoQ2gxUWh1QmZF
  OVpSdEdZRHBIaTQ4MEpYWHp4RHE4MVFwRDY2MnpZCjl3QklpMjRJcGRSbHd4dGtkZzNUeVRnVGgr
  OWxseG1EcWRQMnpiK0ZmRjR3RkFUTUVjV3VKTnhnS0lST0lDTlMKc2ZLczk2K3d6amt2ZjV0UWdy
  ZUtsblZTbUVXY29wWkdMdHRNUC90c1IxdDNYRTR3RUhmS2JkbUg4VndmK1dYSApLU2hqNlBHNU15
  Q2lYT1R0MXduN3dOU2VHR3ZVMlV3WldOWGJFY21pSWlnUnNqUWpUQUFEd2ovS21rNkFTV0NvCmhO
  Z21wU0hXR3NJTUN1VjB2Q0VUTmZKSms1R0ZsWHZ1a1ZHUHlRZHViK2dlTmQwZGRqdW5YdW54R3FC
  NnBRSTYKbm9IY0oxU1V3WEVQMzdLRzY0NThHZUF6dU80R2dCQVZpTG40Qld3RVYvdDFYTzdDdEV3
  OUNvcTI4WmdUektFTApkbGVWQW1TQmcxa3ZZV0lyNkhUVlBLaG1QUjhXblQraEcvNzd1M3FFd3Rn
  VFlwM0FTNlVjWkUwc0lIYlEzVXhnCkliSHRLbWt6RFhlRVl4aWdxQVd2OEJFSGdtemhuVW5zaHp6
  UHplNGpPM3Vsby9GOFA1Vm02TWtTdTZBRmFyRG8KRHp6bEVFYWQ2aTVaenhWNVF2SGh0V1ZpQjVB
  RVhLYzJsWFI3RkdPUkNuRGV2S0RPT1F0NDdYVTdwUjc0Z1RWagpiYzFoMzkyanQyQzNKL0xycXNT
  N2hwYzA2UUhqUkFNVHI0aXVvMHF3Mzl0MUhxRDhBQVVGZnZUOG9SemFkenJCClVoRm40R3V4SHFP
  aE1QTlpMUGQzaU41MGpFMnFHbjh3cXdBS2dxUzBVWmNmSDhMZC9mWjFZdWtBY3pmc1BIUUgKMkRZ
  d3oyNzVGMC9ISHhVRkxHWE5lNGtGSHRTdTIrU2JDcG1PaVcwZkptOG5ib0ZiaTRxWmxaWlBYZTk1
  OXRHMQpJSXpLaWtpWDNvN1JqU3EwTDFOelhyY0tJQW0xSERoQ082OXNGaCtzNEFTdERpdTJxdlU5
  UDQ4NW0zRXBkVHRDCjRFRy93RWIzTi92blVVWU0wMWFqNDZBcVZwWmdmZERFRTJQL1BNS1hjOERN
  YlZVUU5wbjJLa1Ntekl4K1NuYmYKVlVBV1QrOTVBR3VNcHVYb05vQ0JPNG5VRE42NlBwTXBPaUhC
  c1FTbllvd3oxbXVUckVVZGtoSE1KQmFwSjFhTAplVmFjVXoyNXlvdzRFTU5KYUZhZVF4OHIzalNB
  bTdLTDJsMzNBQ2l5dlZxbkpBSm1HUFZYallxaThhbHFSMDh3Cjg5RkNyeHpYR2R6QWFWWW8yd0Q1
  UEgrSklhL2ZZdllxUExUNjA1ZmdrTWNSQ0pCeGZsNFRsNGUwVE9SUTgrT1EKTHJlTjJYZmYvbzgv
  emRHS1gyVnNnajZnbXdsUE1NRHVtVXlVak1JN1JhWTA0Y20vazlocUhSUWJ6OVZKZTRZMAp4d1M2
  L05ZdzFseDNWMmh5TFVpZjhXMEVaM1J0STQ3T2FqZE1DUmw0cXFLM2NuVGZ2aVl2UDZnZGprRXZZ
  cnArCndDcVllYm9DNXplczFqSnZaM1piU0ljNlFMN1pSV3lKL0hHSUZUcnJVNWpTbjlLZlBoNGZN
  cUFwN1FHSG5iUGIKcHR5YU5QZDFneEk4MVBnZU1hNG9OM3ZLUmM4Q01SYzNrK1BXOEFtTE9OWnlm
  N2JRNXpWbUNGZThOTUg3UnRPMApNMXVGWE1oOXRYNkVGbjJ3bi9WTERPZjRwTzRLUGlsOWRzdzdX
  dlgrd3RucXpNeDJ5YWtkd2ZzZXBOWktMYzI0CnZkenhPYWxwM3hNeEpTYUZjQVJ0R3BUVTM3S3gw
  cjQvd21kY2p0amY3eXFqaDIrcGZGWDBtY0ZkSHJOTnphYzYKUTMwd2xWR0ViSDk2aTFBS1JpaFhk
  RzRxZ2wyTU1OcCtXWXhWYWtJbituelJWMXFjek0xZ05GVUZ5cWxQNDZvNApnMXR4VDgxRXpsVzE5
  ckxCaFZPMU1EY0hDSXN2dVhyazBtbGJYcHlkOGNOc3dmT1F2Zno1ditnVU10Uy9hQ2pPCnYwN2Ey
  cnpoSytSbE9FUnQ3aENNbU83bHp2WXJlTnB1bUM4alZSUHRwVUt1aFFaaExhdGlKK05Rd0s0bGho
  S2EKOHJXdlZLaXV5dGN6dkJrTFNycXY4d3dxRG1uajdobWpkMFFBZXNuSnBScjhWYk5MMzVwT3JZ
  RlJON09POHhRWQpvUWh2N0ZCWEdkbGhvZ0tScW5jUUNpd2IxSkc0SUFidjYwekYvNWhNcTdWMU5n
  Z0xReE90YURmWG9kTTVxdW1MCkJPQWVCdHVTdTVhVHU4RUV0TWFEaVpaeHV6Q1MvanYyYXlNdjF4
  TVNJbjlHM3I0VjN5a0o5Rk1IVHRiUU91SkkKcWZ1eVlzSGcvSFlVS3NIQk9XUWRwSVVJY3I1blJQ
  RE5FMFNaY09YZXZwblV2N09ZSDl6bG8zeGdqNnRpNnhFNApaVUJ3K0lVajVwQXFSN0g0N2FldGZ6
  Q0lTZUpwU1hIZk1ER1BzOTRnRktUYyt2TE1YTmlIMnhQcGZqL1RDcGNuClVnRTNQUHJIdFRrcWwv
  S25FcEl0djh3Rmw5WHlDRFNkV1hWNzhUL0YrSGJrWnVBNXByOHdrT3BWMUdqUGg1WHcKVEJ3alla
  MjkwMDJUcFlBenA5bmQxVlJubTE1ckEwd0FoZjBLdVFDU1QySkwyWkVGMTdGWE03eDFKZmxsMVFJ
  YgpCTUdwQmFGU1hYd09FVTN6VC9wcXhlaFhtZ1pPWlRLdGdnUXF5UFhkeVNMa0c3OWxJaXU0cklI
  ZFQwcjdoZnY5CnNZZXFGZFFRYzJJaSsrbkRlU1hqNUdVK0dRTjI2ZlhvbWsvaU9JbFVTNnZDTGl5
  QUhVL3BNQTgwbEl0c2IvNlgKdUYyQmVJbGVwRmJtaVNOWStMQUNJMWkvLzNzb2xBQUo2NVYreVBN
  dzNiSkQ4dmg2TitEbFY0dlMxRTY5eWkybApqQUdlcFNXYTI2REVKQ0x6RzZ6ZnltNWgyTzhxNU9h
  WlhjbWZhT0I0SGRDNE1nUlZid2x2SG4yZ3NwaDdLWmhnCjdJWmQ0VFY1dGFtdWppdW9YRkZFVWNj
  Yk9sVGJWdEJVclR6R2ZnVzZkY3FMbUZYaXkyeU9WQjd3dlVQL24zNE8KbndzS0p2QWlKYjhrWXJP
  a3l0OUdPSzU4Z0tDNGpMV2hza0xicElENTQyNU9UNDNnZ1oySi9FUmlldUhGUWlSbApqZEJUeTZr
  Q1M1OVFOWlhCdHF2elpBTTVValcrTFcvbUxUYkNsWGhFRVNpV2ZnRUhuZ09vOGZHL2Q4STk3Z2Qy
  Cks0UmFFNW4xclEvcHJkRlEwUXNBN3ZSVFNpQkg0ZERRcWt1YUpJdHNzMXBaOWhsa3pRQkRIbHpm
  UnNESEUxVlgKQjVDYWZsQzdYVUJicUhOMWFnUU5kVlIwUkZUcVNaSGwxbWJJYTIrb3dtOEFwYlJS
  NERFQVdFOUVzRUN6Rk9OKwpJc05EM3pJdHIvVzdrV2FTbWhQSEJYUDM3amkwVk1OVEdTU1MvQUs3
  S3BDSkxtbk53UjdIZjJUaWRucENPVnRaCjk3RDRGL2V5YTNYODd1Mm9YNWFUSTNmOVhHcUV0ZHp5
  TDhVRjhJQUl6T1FWTG1ENmJaWmZTYWFEU3hyMTBRMTUKZjJuUVN3aDZrUnBFYlRaWkdRUnpkOTdr
  WDlTRVRwZ1NYbFQydldLQnZESXVVeGFRek9oN0UwajB0UXhTdVhweApWbHVmZmpLWThqT2ZKc3kw
  VkJUTG5YbWNUcmxxS0VWc0QvdzJ3QXJYSzJlQVRQVUtEZ2Zrd0d2TTJ5WnpodzVOCm0razlpaGpi
  UjZSWk54UmFhTnY3OU1obndYWDdpN2RpU0o5UEN3aU55TExFVnM3c2tzL0NYVWJHNGllQk1nYWIK
  a3EwWnpMUlI5Z0dPZkhMTWlkSDVCQlQyU0JxVkgxWHR1Slo2a3Rxc2tvOU1ra1NrQnlTTTBlbFhR
  c040Y0g0aQpXRytzUlVrMzBPYW1VZ3FYWTJuZ3JPb0lHaFE2NmgxYzk1UDl0WmlFK05WSWhpK0xk
  REkrbUZvR1hvbGZFM0hnCnZmNjh6WHdNV1I4WTkwdldQSjFIdTNZT3huN013Z1ArVVg1cFg3TEpJ
  ZDVCb1FCcHZqZFJGWVBaODdCbGV0UXgKdE5pbjFlaEhHT0dzYmNiTUdHZkpBK0drM0I3YUVOMVor
  MjJCajFDQUNIdlNEWHROT29aMUlJamZlQ3hpMyszRQo3cjRlQ2F3ME1oZHIxRTJMU2JFcTU0SVc5
  aEpqZjh0VUo2WkJEbndSdVNKYnBIWkh1TFNhNUNUZU1OL0J0cmNDCk9lN3hhZVhOdWNTOFozZlAx
  TkJhRDdxUVk2SHozOFFJaGtRUnYram9ubUdFbXBUMXUveUYxM3Y1amtsYzJLV2IKR3Q4Z201OENR
  NFdWVG45b1ZUY2p0L2dKdWU2YS9VMmMxNHpXVCsrQWh1bmpxOUQ2NDdnSmg2M295RnN0RXJxegpI
  MzRVU3pTWENoTzV5UWNGVEg2YXNwUnhGU0FUU0RGaitRMlB2eVBSWGZFZG1iMVVqVi9LRGU5ekFL
  VEx1T3NtCk9mMFZLRG4rT0E1MUMzUUdLREFaR3p0VFBzRjVEL1I4eVcwYWhVbm92bmwzSXBBSzJn
  STU1OUt4STArYkRrWloKb0d4VFhLSkw3UllCcWFlb0tycE5pK0ovSHBSYlMxNkNtWDVkQlBFN2VX
  TmtqaUtkSDFQWjJsbmtSU29MWFpNZApMSTV4WjBrSFhQN2FldVorcVZyZEFOVDljUG5wbjQ2S2o2
  cW83d2M3TElMR0pVblNOVjBCdXdTQ1hmVlNLYS9RClc0bWt5UERXMkZVUEYzUWlOQkowREVMbUdF
  UnZxWVhpT3JWWUxWaEQwSGlsOHlrSGZyQUxzbzd2eTRIeXNQekYKZ3VpMFBEdlNjYStJcU9zMWNL
  eFBCYVRqWER5cWR3d3lFM0VYU2dFNXY5dVpkMjNDQXE1TkJHenFNU3Z3eDA4VwpMYWhVdUlZekY0
  eVNGMFZoYnZlSXFxY2dLM3gwVDMwc1Q2NHc1WVgwK2gxT3JBbVY4UjlUTVVuNzg3ZFMrZG1NCnNt
  Vm80MjdrTFFyM2Vjc0tkSTZVOW05WTBnTjh5cTh4Z2p5eXZqYUJKVE1lbW5GbTlNY21VbG92RURU
  Sy9HZGEKTFg2ckR1Y2dZYlF5b1FKL1Fmd1puQWdHZTFNTkg0b0Q2ZXJVeXFSOExwVEliQ2tkMW50
  OEJnTEJKQVdmb0FsLwo4ZVI2ZGdoVlJIa3BSOE9jREZxYU1sY2lmYkJLRk0zdzE2SVpqODYxbysx
  VytnMmRxVDYwUk1KcWFHUHc1dnVYCkFaQVhJQTJMb1FzWUJVcXY3SWsrV0p4R0E2WEo5L2dIdmpm
  SHhlUzQ0dkVmZGRjZXlHTjdZTGVXMEhWSUE2ZFkKWFBQRDNjTFlYL0hLVS9xMWF2enN1WS9wMGVN
  RVVBL25XcTVxN1lIaG14cW4ra3VzaldRbWp0cElDRWY4WnVHZwpZc2RZZVRXOUdKaTFZQk5ySHFM

  Lis, 30 Мая 2017

  Комментарии (0)
 4. Куча / Говнокод #23082

  −1

  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
  5. 05
  6. 06
  7. 07
  8. 08
  9. 09
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52
  53. 53
  54. 54
  55. 55
  56. 56
  57. 57
  58. 58
  59. 59
  60. 60
  61. 61
  62. 62
  63. 63
  64. 64
  65. 65
  66. 66
  67. 67
  68. 68
  69. 69
  70. 70
  71. 71
  72. 72
  73. 73
  74. 74
  75. 75
  76. 76
  VTJGc2RHVmtYMTl0MlNMU1dWMUFpcjEyaHZUVTNqWVluaVVmTFFIR1ExQ1VVd3lBZUJnSkdvdE5S
  MGwxdUxSZApGaDk2YjV4S0FsSzc5MmpGYk45OW9SUTk4V3JpSFhsY3E0a1lWQnVQdU82a2VYL2dQ
  Wkt1TWlpeVdpL29mYmJZCmxZN2lUSVA3TmwyY3BGMlFaY0dTY0Y1cmVqQU9JSmNnNUZYNEJhc2xS
  NVdJaUtBN0lIV0lxazkvUGl6UHJ6cVgKMkVHN0EwSUR3TGNpL0xiL1BPTWVycWQvcHVhQytTY1c1
  T3Q2OXJzQlZjbnordWJCRDVEckN0ZWZJZGdvUCtVSgpaODI1Mk0vMlA1MW5CV0xQR3lObm5qTFkz
  YUw2Y0taWWI0STI3ZFMxQzROUDYvZ3dRVU8rRDVua0xHMHQ3TXp4CmZ2S0lUeXV2anJmK0txYTRz
  R1pDZGI4RExWbi84SDVMWGFFUnhjVjZPWW1EOEVEZzRUOWVKNFB2M1F3b0d3L2UKVzlMVmdwYVB1
  eS9mNzRmbFh1NHAvejNRa09XRVJTVmdRUHd1cS9OODREK0ErSEEyU1ByVzFCM2RyeVBwc3MzOQo2
  UFBDcmdJV1czWDVOaXdBL3JDVXVZaW03YjZIUmlNbEhCaW5VeG9KTVIxU09rVytMRGZKSTE3aS8v
  U1ppM2ZSCmM1T0xVdy9ZN1ZIL2NOWURyWU9NQW5DVG96eXEyNGZOaWlVLzNhb3NsVkhyaGZmdHBn
  RHlVSWNjVkh4czd1eFAKOG1xODlzSVBRNDBmYUtScG1FelNGQTd6K1lGS0dnZ09ld00vcGhlWXV3
  N0hha2NCQkhLZXIrMEkzSUFjTWlsZwpaU1VtdGhnWHR3T21PRjNQZXZlU2ZEVmdRY2k1TElXQlU2
  U2wvWXpoWlZHZmNPekZHKzR1dFVTOFZWckI4RTR4CktoTkVUYlBWcUIxUUVRajBibnU5UUJBdXMz
  dDZxeFdCbExhcnFHMkNzazZ2bVdOSFJuMEtSZTVqWngybkJCb0oKTERWRFBDMFJWYWp0WGYzRmgv
  bjFUSUh5eTYxb0lzVHpZTmhrNDRPeFhFcnNUWjJxZHBWWlNWeDhoOWEvT1UwSgowOEgvZFFra0sw
  LzQvclpacmJQckhiNnhlMGpNVno0ZUR6YzR0RnBmOXhmdG9ab0ZqdmU0MVYrKzlNeGpLMFIyCk4r
  b3o1R1JITStrRFBhZ2Jpcjd2MHRHWU8wRk95Ly9QWmdJRzhSclFsZkJkc2FrZGU5c2ErUnd1dm1H
  L0tmdisKa3dQMmlaUTByU0NPQ240b21uS1VuR0tWbVFVdW40WFAxaTlzNWJBby82bzZtV2pEdHA4
  L3I5SjQ2emJ3Tk9FcAo3cXdpeW1jaWV3Ykd4WXAxUktEN0xKTzRxNVdMUWI5QzEwU2hLVGlZR0Q4
  MzNqM0ZtVzJ1NWVXR2dUaGUwd21DCm45NldTNnpRNWZESUp6WTc4NnpZbU9GVTh3V2czWE5HaThl
  OHI4UVh6MWVXVXVvS3dSaFZwTitHUTROZHN6cFYKVjdPYU9ISnV0YU9oczBhQlU5QXhwam5WNzVV
  WnVrY3RRc1I2OUZqT1oxM24wY2lLZzErU2VoZHdDSWZScGFHSgp4bjRJK1Nxd3BGVThGSWE1ckFR
  TVFFV3VrVTluelJ0UEpFcnIyRmFRMTc0WFJFbUhJZ2t3a2ZZQXFHdTQ3NldtCkRsak00ZHlWd3pm
  NUlYZlY3WXgvOG1GRmtPN0hLak5Fcm9uWUlVaWhlRkRrL0Y1YzJHYzk3MS9sL0xhOXc1Wk0KcEFo
  bXFqbVJHWWhLcW1oS0NsNnl6QkY5VHhOb2IvSXh3YW5BOXRUNE10cSsyVHE3TTBtYkdray9lWkpr
  ZlZCcApMMjd6a0t2NnZvNDB6R1o5Skp3UTRNZ3NhaithZzVyMnZTQkV1S1RYUU42NWNRQXI1MFVM
  WXduYXBHcGRMUmVnCkswd3FiSDNsN05QTDFOZWVwNjVnZ0VLMUZ3eGdKQXVMT25aclZlU2pVeExS
  QU03YlBNT3J6dGc4YUp6MFN3VlMKWll6ckd2Z0NLSUk3bkFQNXFjRG00RXhUeTQwYkN0Y1VHTzY0
  b0NIVlVTVWVjTXdpMm03VncyWEdZenBHTUd2cApNaHhvanNCZENaK2cxODR3Qkw2QU5YZjlQb0RX
  QVFNOXNpS1BzQVN4ZjVMZDNTSEM5RXpnMlZiU2E5WUNPK1U1Ck80RUtVaWlWdzRuT0FkQ0U0VC9J
  MU9jcTBCb1I4Sy8rL0JZK3FGRmJTQjM3cThWRCsyZk1uVUE1a1JUcitVUmkKUHp1YVd5K1diV1p3
  eHRUWmduV1ZhSFJ0SkJpbXdPb3RiOThIaXJhTnMxcWFMZkE1SzB4RktzUVVaMTJIUlIzQwpsODd3
  RFFnWHJTdkpST0tMQlk4aVJ6WW1lVit2c0VsZkdMMGdSSzViMVhvUkJZQjh2MURVN3ZjVU9QSXRy
  Qk1vCjFIZCt3UnJsbisxQTdMT1FFdnlZb3k3M2xXZzNkSkVxZjNWT1RQN01MNnhXS0lpMmJjdkQw
  dk5WMVhMM2YzOG4KNHBPSEs1RE8vS3RmV1hORDNyLzJxczFheGtTSHM5ZHArdHpMU0cvOE9KWW43
  WGdrTVdrNmRHZ3hmbkg5L1NOVgpxUUw2VUxHRTB2MmxWaEgzb3VPdVdzcFQyMHhMNnpaRmVrMlBm
  aUR6ZjAraHdSZ00zS204WTZ3bXpYUStycUZ4CmttNlI4Yk5wQmUyN0tUV1lSL2RjUG9WWjFMUWRD
  bmR0dmxUbEF3UkhaTlIydCtDZ0hTK3lCRlM4cjFIVjZ5VnUKWmpxcTI3QlVJZEp3U3djenBNVjFz
  dFBGWStnREN1cHJHR2xUTW9ZbXlocWtxWTdTSXZ1WVo5ampGRkowZU5XKwp2bE5OWXZDVGJSZElp
  TEI0SGJFeGs4Um1QTEMzNFhuRmdCbzVLNVVETThtUzVLZzFMV0NIWm9mWEErNHNOZWVvCk5OSzJn
  dkhVU0xJMk9EcEpoYkxiNjVRTHRrQ1FVNTVzNDMyNVFmM0tUeW1ucFJiSERUZHZhYmhZaFZiNE1K
  cFIKQXN1c3lORjdqcHVxcVZld3phaWxXUDRxMjg1czQydERZN2pieUIwREQwM3J0c1NrQTVzSGVP
  RlV1RDIwVzJyYQpaL0VKTW1YZ0NBaDhaZ05yS2p4Tjdrb1B4bEFvWGNtZGo5T29jTmpTTk4yd3Va
  bE95ZzRZcjRhTCs0TEcrM2x6CjdFb0JBTFQ1RHRTTTBlN09OZEEyd2JzSTM1a2hUbWpFRncweEVn
  UDY0WGkrZ2ZwOFZWaCthcVNVSEpYc0t5VGcKZC9ROHdTSGtvRDNIbnBCV0IzNlZ3MWNoKy9FS09k
  MlNKWkxRMkFDQVVmbGRtbzFMRWl2WU52Y3ZSVkFUS09zbApiZ0dqZkkyMkJZWFppWVRnWFl6cG4y
  eERnRWlBd3I3alBGQytWdkZWM3ozSUJhL3I5ZWlIUWFZbFh2UHd2UGJ4Ck1EMWl1aVBYMnZVcm9p
  WlRGS1lOdmY4ZENSeFdyWFJIOHhURFFWWDBTdTVPdWlYQlduSEhNd21vUVEvVTZwVEgKVHRrMUFN
  bkl6ZWxNeVcxdnplOHRTZC9kdmdleHJDU0oySmFsSzd2dmJMc2w1Q2FUd0ZzRENvdEsvNlRSNGh5
  NQpGSVM4VnEzQktVOHMrWjZENzVBdmg0UC9GNUJUdjFtRk5UY0Vxa3lkQmJ1YW1FeHh5WmMwSmxG
  ZHNWSVFZZFlMClJsSVpJZ2JPK2dVK1Nndm5zNUxtY1lmRElpMndqTXJDL0E1TEpwVlpQYXpwcTI1
  Ukh0L1g1c2IwcVIwbTJjbmcKdTBYMks3ZjNJamhuRnAwc2xkUnVERU9td0Jwcnd3Q1VGME13UGdF
  ZVpwbzhHOXZzUkdwVWVzL3ZGWFVNVW1UWgpVU2tXK3JXWFNzcTdkRngrakZIdDY1VTVDdGxpMGhl
  RUl5c2l5L25KNTZYV1N4RGo1ZjFkR2t3ck14bENrRis1CnBnVzNIdU1vZW1GMlJpZHZtUjZMRW05
  Vy8xQjNubE0rYmFyN1ZVMzdKNGZMV0ZHVllrTW1jSXFaYm5IVFE4Q0MKcnVISTloZUFvSXZtVGxp
  amhoNjlvYXd3RGFLS0QvTiszYmQyc3p4azMreFhOYXlzb2F0bElGdFcxSFRiWUVRMwo0SVlPZXVK
  NFRMV1RUc1NWb0FZZmNNNURyZDd3REw2Smdsa2drMklQNXc4MkZGMHdDdjdVeUg4MG81V1dDSWgw
  CnRwcTkzZUExY094ZjZNaCtqVEY1WFZINzdqYzdBR281ekFXdW5wdXBFT3ZVZEtmeUlLeFR5UkxB
  MklNbWhlQ1QKcGl1M1liTGlFejhmNHdRdmdQT0w4cUVBeVRWWldrREptTEpaT0NCOU5LWGV4dlQz
  amRFWS91eEtreFk4N0RqZApRa1RSbmpGcS8wSFMwZEk1aGVXbUI5UUg4RzhZUm1yTEdnR01pdnpR
  TWJDdE1tcVAvbG5HcWk2QWF1WkR0a2dpCk5taHRDa2hZK0xTWmhXb01GQ3RsQVlOeTRtYUx2cERw
  elJRQVVod3EyZU5TQmdwS3pQWVVheG03djQyMENqUGIKZ1VmS00vUmpLSk5MaVllaXZsRHZVSWd2
  dEllbExhWGdqWVJFand4TnFSQTdhMFoxeGZhY21NcGVGaHEvRVpHWApCMjlWdXA0MWxIaE9UcHh4
  cWowWFRuWWd4bk15a1RwR0l0eVdHK0VVOU11Ly9GREVJa2lBblpjYXpmKzJCU2RUCldTc3JnTjVT
  SzUrNnIyWDdXU2Q1VEFjdnJTWVVING1Fdmh1MnpuY3NVdmYreERDU2dBcDFnZFlvcnFjWE1PbUoK
  RVdQRmw4N3ljcGEvMHlHZUg2Qk5EVXFvVGFiTktydUNKUVVtU0hJM3E0NVA0MlR6Uy9GeHhIZVJE
  a3hEZ2lSNAp2cTNDcW9TNXY1OGIwcG1VcW5JK2w3Z21oWkFYTFNNZUhkTktSMXRqRHNxcm9oYlc2
  NUhZeG0rTXpSOEpUK1ZLCll4UHB6eVRRbEdIVmRUcmFGZUFZYnhsMDQrQU1KVUNuMVRnVWcyY2ps
  ZDE1cisvK3VCV0U1S3dWZWYvaVI2YmUKREFqSFdWZ2k2eDBNNUJzclNkS2JBdjA2bjVHZ3VPOUcx
  dG9HTVhBZ1VvU1VKTVBCWnIzOVV4elFnSnpOUW15cgpYd3k2M2x3Tm5PMUoxSXR4TGFVTUlvSUFp
  bkwwOXZVYmxOLy91SmY1YjVNTUhrdGxiamlYMlVNWjNxYmZoZzF0CkNiUWk2WjcwbUVwUmZIUjdB
  RVV2N0JpdVVMMHJZci84S0xyUitURXBBL3M0cGpvN01jTnF6bWxKakxtUnpuSWcKNzlPUWVJY0wz
  dE9xUDZXbVdnRE0wTWM0bWJ1UFQrZldEVnl2WlJERDJJZnhNUHcvK25DN2FXdnpUbllwaUFBdgp0
  TFhWTUdoNWt3azFaaU01SG5OL1QrYjdnMHNzcUdjTlp0d1pzNnRPMEZ4empOdWtvcGRKM0p0ajhu
  ZkRNUDB2CkVqdEJhTFMxUTB5SFozS1g2d3FicmlDNHk1ZTFrMGJyd3dXOFdZK1hwb3NGajJ6MUdE
  dy9kUzJLVlAzV3V2S24Ka1g3WFgxM2VTejlOMXovVWVYOGNtb05tV3lkSFRObndnRmVBbWI1aFMv

  Lis, 30 Мая 2017

  Комментарии (0)
 5. Куча / Говнокод #23065

  −3

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  Я очень рад, что сайт опустел; это не злорадство.
  В жизни бываю моменты, когда пути людей расходятся, порой, навсегда. Это происходит по разным причинам, 
  и одна из них - отсутствие взаимопонимания. 
  Ушли и хорошие участники и тролли, нет более неадекватных гостей и спамеров.
  Все более-менее приличные люди ушли ещё раньше, а сейчас уходят 
  задержавшиеся, подобно последним фракциям жидкости в делительной воронке. 
  Мне не довелось видеть сайт на заре его развития, но мне греет душу мысль, что по крайней мере, я наблюдаю его закат.

  Покойся с миром, govnokod.ru. Ты был хорошим другом.

  doctor_stertor, 24 Мая 2017

  Комментарии (4)
 6. Куча / Говнокод #23063

  +1

  1. 1
  http://googlinho.com.br/

  huesto, 24 Мая 2017

  Комментарии (0)
 7. Куча / Говнокод #23061

  0

  1. 1
  http://www.cyberforum.ru/delphi-beginners/thread1988255.html

  Школоло пишет редактор кода.

  doctor_stertor, 23 Мая 2017

  Комментарии (5)
 8. Куча / Говнокод #23053

  0

  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
  5. 05
  6. 06
  7. 07
  8. 08
  9. 09
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  {$EXTERNALSYM VK_HANGUL }
   VK_HANGUL = 21;
   {$EXTERNALSYM VK_JUNJA }
   VK_JUNJA = 23;
   {$EXTERNALSYM VK_FINAL }
   VK_FINAL = 24;
   {$EXTERNALSYM VK_HANJA }
   VK_HANJA = 25;
   {$EXTERNALSYM VK_KANJI }
   VK_KANJI = 25;
   {$EXTERNALSYM VK_CONVERT }
   VK_CONVERT = 28;
   {$EXTERNALSYM VK_NONCONVERT }
   VK_NONCONVERT = 29;
   {$EXTERNALSYM VK_ACCEPT }

  {$EXTERNALSYM VK_HANJA }
  VK_HANJA = 25;

  Мелочь, а неприятно.

  doctor_stertor, 22 Мая 2017

  Комментарии (2)
 9. Куча / Говнокод #23050

  0

  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
  5. 05
  6. 06
  7. 07
  8. 08
  9. 09
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52
  В маленький курортный город П. пришло лето. Пора отдыха и туризма, когда открыты двери здравниц летних лагерей.
  Городок утопал в зелени, предлагая туристам множество маршрутов для прогулок. 
  Посреди города находилась турбаза, за ней - каштановая аллея в пару километров, на окраине разлилось Белое озеро.
  Со всех концов страны стекались школьники в местный лагерь, чтобы с пользой отдохнуть и поправить здоровье.
  Наступили летние каникулы и лагерь вновь открыл свои двери для туристов. В чистом синем небе плыли облака. Купаясь в солнечных лучах, щебетали пташки. 
  Всё было так, как обычно, но не было слышно привычного смеха детворы и берег Белого озера, столь любимого был пуст и безмолвен.
  Никто не отправил своих детей этим летом в - на то была причина: в городе объявился маньяк. Один за другим стали пропадать подростки; причина этого долго оставалась неясной.
  Первым не вернулся Алеша Зуев, потом пропал семиклассник Сергей Антипов, затем, через неделю - Петя Смирнов. 
  Родственники и милиция сбились с ног, прочесывая лес, но ни самих пропавших ни их тела так и не обнаружили. Дети пропали без вести.
  
  ***
  ...Из окон квартиры на втором этаже раздавались звуки "Баркаролы" Чайковского. 
  На кресле перед телевизором, чуть развалясь, расположился бойкого вида мальчишка лет четырнадцати, в серых штанах, белой, чуть потёртой майке и с копной черных волос на голове.
  Рядом, на кровати, застланной пледом, расположился юноша лет двадцати, в рубашке и в джинсах. Оба молча внимали. 
  Музыка звучала так чарующе и проникновенно, словно отражала тему невозвратности бытия.
   -Прекрасная музыка, правда? Тема невозвратности бытия.
   -Ага...
  Почувствовав явную неискренность в тоне своего младшего друга, юноша достал откуда-то препарат - заспиртованного кузнечика - и протянул его мальчику.
  -Вот это да!..-Мальчик с восхищением вертел склянку перед лицом. -Ты сам это сделал?
  -Ну да. Век насекомого короток, а в таком виде он сможет храниться очень долго и увидеть его смогут многие.
  Музыка к этому времени кончилась, и юноша выключил телевизор.
  Мальчик потеряв интерес к кузнечику, небрежно положил склянку на стол. 
  -Раст, ну пойдём на реку!.. Мальчик с мольбой смотрел на своего старшего друга.
  -Что ж, пойдём.
  Мальчик пулей выскочил в коридор...
  -Невозвратности бытия, - проговорил Раст, надевая кеды исписанные авторучкой. Вскоре он закончил шнуровать и вышел из квартиры.
  
  ***
  Милиции стали известны приметы маньяка. С описания очевидцев, с пропавшими незадолго до их исчезновения видели молодого человека лет тридцати, в легкой курткеи в кепи.
  Плохого и предположить бы никто не мог. Он не вызывал опасений. Со стороны казалось, что дети идут с учителем на экскурсию. Городок был тихий... 
  Срочно начались поиски подозреваемых, коих было раз и обчёлся. Городок был небольшой. Делом занялся пожилой следователь Николай Фролов. Проводя долгие ночи за картотекой, 
  он терял килограмм за килограммом. Были просмотрены сотни дел, опрошены десятки очевидцев - но безрезультатно. А маньяк тем временем похитил ещё троих мальчиков...
  -Это кто-то из приезжих, решил Фролов.
  
  *******
  Прогуливаясь по берегу, я вдруг увидел мальчишку лет тринадцати, в серо-синей майке, одиного сидевшего с удочкой. Мне понравилась его майка и я подошёл.
  -Ну как клёв?
  -Почти полдня просидел - без толку...
  Я присел рядом, мы стали разговаривать. Скоро мы уже были друзьями. Он легко шёл на контакт, несмотря на разницу в возрасте - это, и его одиночество на реке могло означать, что он приезжий, 
  и не успел ещё завести друзей среди местных. -Пойдём, прогуляемся. Ведь всё равно не клюёт. Он поспешно смотал удочку и пошёл за мной.
  Я привел его на развалины старого очистного завода. Это было унылое, богом забытое место, поросшее многолетней травой. 
  Людей здесь я почти никогда не видел, даже коровы сюда не забредали. Высокие тополя, высаженные по периметру, тихо шумели, подчеркивая ощущение отрешенности.
  В воздухе висел ощутимый запах хлорки. Я вскинул голову, и увидел уходящую ввысь ржавую водонапорную башню.
  -Залезем туда?
  -Давай!..
  Я кое-как вскарабкался по ржавой лестнице. Вид с верхушки открывался и впрямь чудесный. Я постоял, любуясь, вдруг мой спутник слегка толкнул меня в спину:
  -Эй, осторожно!.. Я повернулся, посмотрел под ноги и увидел, что люк открыт и полон воды. Я заглянул в люк.
  Пятью метрами ниже я смотрел на себя вверх. Небо и облака отразились в тёмной глубине... Стал накрапывать легкий дождь, дождинки падали вниз, вызвая рябь водной глади. 
  У меня загружилась голова.
  Немного погодя, я дождался, когда мальчишка повернется ко мне спиной, подкрался, и обеими руками изо всех сил столкнул его в люк. Намокшая майка его сразу потемнела.
  Я долго смотрел, как он, отчаянно колотя руками и ногами, с рёвом погружается в тёмную глубину... Когда он скрылся целиком, я бросил ему вслед удочку.
  Тело нескоро найдут. Если найдут вообще...

  {продолжение следует...}

  doctor_stertor, 20 Мая 2017

  Комментарии (6)
 10. Куча / Говнокод #23048

  −1

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  Довожу до сведения всех, что учётки-файки будут круглосуточно ванишиться.
  Я скрыто закину ванишер на 3-4 компа уёбков в соседнем офисе. Надеюсь, никто не узнает... 
  Машины выполняют роль сервера и постоянно включены.

  doctor_stertor, 20 Мая 2017

  Комментарии (3)